Напрямки діяльності

Оновлено: 07.02.2020

У Херсонському державному університеті функціонує створена на громадських засадах первинна профспілкова організація викладачів і співробітників. Метою її діяльності є вираження, представлення і забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових прав та інтересів викладачів і співробітників НУФВСУ. Як первинна ланка, що налічує близько 900 членів.

Вищим органом профспілкової організації ХДУ є загальні збори або конференція трудового колективу. У своїй діяльності профспілкова організація керується статутом професійної спілки працівників України.

Підґрунтям діяльності профспілкової організації викладачів і співробітників ХДУ у відносинах з адміністрацією університету є колективний договір, що укладається на 5 років. Через колективний договір профспілковий комітет представляє та захищає права та інтереси трудового колективу, бере участь у вирішенні питань організації праці, її умов та оплати, оздоровлення і відпочинку, контролює виконання законодавства про працю й охорону праці.

Головні напрями співпраці, визначені у договорі, передбачають збереження попередніх напрацювань та подальший розвиток тих засад, що створюють можливості посилити захист інтересів членів трудового колективу. Відповідно до цього адміністрація організовує діяльність університету таким чином, щоб забезпечити фінансові умови для виплати надбавок до посадових окладів усіх категорій персоналу за зростання інтенсивності навчально-виховного процесу у зв’язку із підвищенням вимог до якості роботи та збільшенням її інтелектуальної складової.

Напрями роботи профкому

До основних напрямів роботи профкому відносяться:

 • розробка проекту Колективного договору
 • контроль за виконанням колективного договору
 • контроль за дотриманням трудового законодавства
 •  участь в розв’язанні індивідуальних та колективних трудових спорів
 • контроль за виконанням Угоди на проведення міроприємств по охороні праці
 • вивчення умов праці, дотримання техніки безпеки
 • надання допомоги у проведенні міроприємств по запобіганню захворювань, профзахворювань
 • робота з раз’яснення житлового законодавста
 • організація та аналіз літнього та  зимового відпочинку дітей
 • аналіз захворюваності
 • організація літнього відпочинку на базі «Бурівесник»
 •  організація та контроль за роботою профілакторію
 • аналіз тимчасової непрацездатності
 • організація роз’яснювальної роботи та залучення молоді в профспілкову організацію
 • створення системи інформування членів Профспілки
 • доведення до членів Профспілки інформації про роботу центральних органів Профспілки, прийнятих ними рішеннях по всім основним напрямам діяльності
 • участь у підготовці та проведенні масових акцій (мітингів, пікетів і т.і.)
 • робота по підбору профактиву, резерву
 • робота по навчанню активу, рядових членів Профспілки