Історія профспілки

Оновлено: 26.03.2021

Професійна спілка працівників Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. Крупської (ХДПІ) створена у 20 роках з метою представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів трудового колективу університету.

Профспілкова організація працівників Херсонського державного університету діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них, міжнародних договорів, угод, конвенцій, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та на основі Статуту профспілки працівників освіти і науки України і Положення «Про первинну профспілкову організацію працівників Херсонського державного університету».

Первинна профспілкова організація працівників ХДУ незалежна у своїй діяльності від органів державної влади і місцевого самоврядування, роботодавців, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна; будує відносини з ними на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

Профспілкову організацію Херсонського державного університету у різні історичні періоди очолювали:

Євтушенко Владимир Павлович (1969-1972рр.)

Субботина Людмила Максимівна (1972-1977рр.)

Новиков Микола Іванович (1977-1981 рр.)

Шевряков Микола Вікторович (1981-1982 рр.)

Кузьменко Василь Васильович (1982-1986 рр.)

Котовський Ігор Миколайович (1986-1992 рр.) 

Волкова Світлана Андріївна -доцент, кандидат хімічних наук, відмінник освіти України

(1992-2015 рр.)

Коваль Вікторія Юріївна  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання

(з 2015 по 2020рр.)

<p >Головченко Ігор Валентиновичкандидат біологічних наук, доцент  <p >(з 2020-по теперешний час) <p >

16 липня 2015 року  відбулась урочиста презентація «Книги пам’яті» викладачів та співробітників Херсонського державного університету. Перший екземпляр цінного, але ще не повного видання отримав музейно-архівний центр ХДУ.

У створенні «Книги пам’яті» взяли участь колишня голова профкому ХДУ Світлана Волкова, керівник музейно-архівного центру Ірина Самсакова, кандидати філологічних наук, доценти Тетяна Хома та Лариса Мініна, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Юркова.

У першому виданні детально відображені життєвий та творчий шлях усіх ректорів університету, а також викладачів та співробітників.

Елетронній вид  КНИГА ПЯМ'ЯТІ