Оновлено: 27.09.2022

Міжнародна діяльність

 

Основні напрямки роботи міжнародної діяльності :

1.   Розширення співробітництва з закордонними вищими навчальними закладами, науковими та дослідницькими центрами, урядовими/неурядовими установами, асоціаціями, фондами, суспільними організаціями.

2    Надання інформаційно-консультативних послуг студентам, аспірантам та викладачам з питань:

      - отримання грантів;

      - стипендії;

      - навчання;

      - стажування за кордоном.

3.    Підготовка й укладання угод про наукове, академічне та культурне співробітництво з іноземними вищими навчальними закладами й міжнародними організаціями.

4.    Розробка та сприяння реалізації міжнародних проєктів у сфері науки та освіти, залучення коштів міжнародних фондів   та організацій для фінансування проєктів.

5.    Забезпечення факультетів та кафедр університету інформаційними матеріалами про міжнародні форуми, конференції, семінари, презентації, виставки.

6.    Прийом делегацій і окремих представників зарубіжних партнерів, прийом на навчання іноземних студентів в рамках програм студентських обмінів з вузами-партнерами ХДУ.

7.    Координування та сприяння роботі міжнародних культурних центрів на базі університету.

8.    Організація та сприяння академічній мобільності студентів, аспірантів та викладачів університету.

9.    Проведення консультацій з питань оформлення відповідних документів для відрядження закордон викладачів, студентів, аспірантів та інших співробітників ХДУ.

10.   Запрошення та прийом іноземних студентів, вчених і викладачів в університет,  координація їх роботи / навчання та перебування в Україні.

11.  Членство в міжнародних асоціаціях і співпраця з ними у галузі вищої освіти.


Проєктна діяльність


 

Проєктна діяльність сприяє впровадженню міжнародних освітніх програм, залученню додаткових джерел фінансування університету і грантової підтримки практичної реалізації інноваційних ідей завдяки комерціалізації освітніх і наукових ініціатив викладачів та студентів факультетів, фахівців структурних підрозділів університету задля подальшого розвитку його освітнього, наукового, інноваційного, міжнародного, фінансово-господарського потенціалу. Відділ міжнародних ініціатив та проєктної діяльності підпорядковується проректору з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи та проректору з міжнародних звязків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій.

Цілі:

• реалізація наукового й освітнього потенціалу ХДУ;

• розвиток інноваційної, наукової, матеріально-технічної бази університету;

• підтримка науковців – пошук фінансування навчання молодих спеціалістів, стипендій/грандів після присвоєння наукового ступеню, обмін кадрами у сфері досліджень;

• сприяння програмам обміну для студентів, працівників університету, навчання в магістратурі європейських університетах, співробітництву міжнаціональних дослідницьких колективів, консорціумів між ХДУ та соціально-економічним середовищем;

• диверсифікація джерел фінансування усіх напрямів діяльності університету;

• трансформація наукових здобутків студентів, аспірантів, учених університету на рівень конкурентоздатного продукту з міжнародним попитом;

• підвищення ефективності планування та якості виконання проєктів, адаптуючи кращі практики управління проєктною діяльністю.

Функції:

• здійснює моніторинг проєктних запитів та грантів, постійне поповнення банку інноваційних ідей; бази даних розроблених і реалізованих проєктів; переліку вітчизняних та міжнародних фондів, організацій, що надають відповідну фінансову підтримку тощо;

• займається організаційно-методичною допомогою науковцям і проєктним групам на всіх етапах здійснення проєкту: пошуку партнерів,створення проєктної пропозиції, її подання, отримання грантового фінансування, організації проєктної діяльності, звітування;

• реалізує супровід і консультації проєктами, сприяючи практичному застосуванню та комерціалізації продуктів і послуг, створених у процесі виконання проєктів;

• підтримує реалізацію міжнародних освітніх програм серед студентів, аспірантів, науковців;

• аналізує активність і перспективність проєктних ініціатив студентів та викладачів факультетів, залучає науково-педагогічних працівників до роботи в проєктних групах відповідно до передбачених проєктом робіт;

• активно взаємодіє з відділом міжнародних зв’язків, сприяючи розширенню партнерських відносин із закордонними освітніми установами та організаціями;

• сприяє забезпеченню енергозбереження та модернізації матеріально-технічної бази університету за рахунок грантів;

• співпрацює з міжнародними, національними, регіональними фондами і програмами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Зворотній зв'язок

Питання і пропозиції надсилайте за адресою: