Епізоди роботи Центру зафіксовані у фото знімках: від наукової до громадсько-політичної діяльності.

Центр дослідження історії Литви

Оновлено: 04.05.2020

 

Центр дослідження історії Литви є науково-освітнім осередком, що створений Херсонським державним університетом при кафедрі філософії та соціально-гуманітарних наук ХДУ.

Наукові дослідження на базі Центру здійснюються у співпраці з Інститутом історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету, Литовська Республіка.Співробітництво відбувається на підставі Угоди про співпрацю  між ХДУ та Клайпедським університетом від 27.11.2018 р.

Метою діяльності Центру є сприяння розвиткові наукових досліджень, які торкаються історії Литви та українсько-литовських взаємин в широкому контексті європейського та світового співтовариства;пріорітетною являється епоха ХХ-ХХІ ст., вивчення досвіду литовського державотворення данного періоду; популяризація литовської історії в Україні та української історії в Литві і Балтійському регіоні.

До основних напрямків роботи Центру належать:1) підготовка та публікація в Україні наукових, науково-популярних праць з історії Литовської Республіки, визвольної боротьби литовського народу, військової історії Литовської держави та інших країн Балтії; 2) Публікація в Литві та інших країнах Балтійського регіону праць, що відображають різні аспекти історії України та визвольних змагань українського народу;3) Організація та участь у проведенні наукових семінарів, круглих столів симпозіумів та конференцій із залученням українських і литовських науковців, а також дослідників з інших країн; 4) Сприяння організації та проведенню стажувань, презентацій наукових, науково-популярних та публіцистичних робіт, читанню лекцій,  українських вчених у Литві та литовських в Україні.

Центр являється першим подібним осередком в Україні і позиціонує себе як платформа  наукового та гуманітарного діалогу між Україною та Литвою. 

Керівник Центру - Петрик Артем, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук ХДУ,  голова науково-координаційної ради Центру, науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону.
Сфера наукових інтересів: Історія Литовської держави ХХ століття, історія україно-литовських стосунків, історія країн Балтії.

Члени науково-координаційної ради Центру

Галіченко Максим - кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук ХДУ.
Сфера наукових інтересів: історія країн Східної Європи, соціологія релігії, філософія науки.
 

 

Йокубаускас Вітаутас (Dr. Jokubauskas Vytautas) - доктор гуманітарних наук, доцент,  старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету, Литва.
Сфера наукових інтересів: військова історія Литви ХХ сторіччя. 
 
Поціте Сільва (Dr. Pocytė Silva) - доктор гуманітарних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету, Литва.
Cфера наукових інтересів: історія Литви ХХ сторіччя, історія Клайпедського краю ХХ сторіччя, історія культури Прусської Литви ХІХ - ХХ ст.

Черкас Борис - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України.
Сфера наукових інтересів: історія України і Центрально-Східної Європи XIV-XVI сторічь.