Історія

Оновлено: 22.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра історії, археології та методики її викладання

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.03 Історія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: