Географія

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет біології, географії та екології

Кафедра географії та екології

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.07. Географія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: