Трудове навчання та технології

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра фінансів, обліку та підприємства

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: