Трудове навчання та технології

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра фінансів, обліку та підприємства

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: