Фізична культура

Оновлено: 12.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет фізичного виховання та спорту 

Кафедра теорії та методики фізичного виховання

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: 014.11 Фізична культура

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: