Технологія виробництва і переробка товарів сільського господарства

Оновлено: 23.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра фінансів, обліку та підприємства

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Спеціалізація: 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

Спеціалізація: 015.18 Технологія виробництва і переробка товарів сільського господарства

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців 

Документи: