Музичне мистецтво

Оновлено: 28.04.2022

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет культури і мистецтв

Кафедра музичного мистецтва

Спеціальність: 025 Музичне мистецтво

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: