Історія та археологія

Оновлено: 22.12.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра історії, археології та методики викладання

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: