Германські мови та літератури(переклад включно), перша - англійська

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Спеціальність: 035 Філологія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: