Економіка

Оновлено: 21.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

Спеціальність: 051 Економіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: