Економіка

Оновлено: 25.08.2023

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

Спеціальність: 051 Економіка

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: