Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Оновлено: 23.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра фінансів, обліку та підприємства

Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: