Право

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

Спеціальність: 081 Право

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: