Біологія

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет біології, географії та екології

Кафедра ботаніки

Спеціальність: 091 Біологія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи:

Новий Модуль Навігації