Екологія

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет біології, географії та екології

Кафедра географії та екології

Спеціальність: 101 Екологія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: