Новий Модуль Документ

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи: