Новий Модуль Документ

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

Медичний факультет

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Документи:

Новий Модуль Документ