Фізична терапія, ерготерапія

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Медичний факультет

Кафедра фізичної терапії та ерготерапії

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: