Соціальна робота

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет психології, історії та соціології

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

Спеціальність: 231 Соціальна робота

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: