Готельно - ресторанна справа

Оновлено: 22.12.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 

Спеціальність: 241 Готельно - ресторанна справа

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: