Міжнародні економічні відносини

Оновлено: 11.11.2021

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Факультет бізнесу і права

Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Документи: