Рорзклад консультацій НМТ

Оновлено: 24.04.2023

 Графік консультацій НМТ

Спеціальні умови вступу

Оновлено: 08.04.2024

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та НРК5 є:

  • зарахування за співбесідою;
  • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Компенсація вартості здобуття освіти

Бакалаври

Оновлено: 20.04.2024

Все про НМТ 2024 - https://testportal.gov.ua/

Херсонський державний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра та магістра медичного спрямування.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс за результатами НМТ 2024-2022рр. або ЗНО 2021р. або за результатами співбесіди (для пільгових категорій)  та для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина"приймаються:

  • особи, які здобули повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1,2 до Правил прийому.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР першого року навчання (скороченого терміну) за результатами НМТ або ЗНО приймаються:

  • особи, які  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень  фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу  за результатами фахового випробування приймаються:

  • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

 

 

 

 

 

Термін навчання за ступенем вищої освіти бакалавр за всіма спеціальностями становить 3 роки і 10 місяців.

Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за спеціальністю 222 "Медицина" становить 5 років і 10 місяців.

Як подати документи

Оновлено: 27.03.2023

 

Як подати документи до ХДУ?

Вступники, які складали НМТ або ЗНО, повинні зареєструвати свій електронний кабінет починаючи з 1-го липня. Зареєструвати електронний кабінет можна за посиланням.


Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в університеті працює Консультаційний центр ХДУ