Спеціальні умови вступу

Оновлено: 28.05.2022

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

  • зарахування за співбесідою;
  • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Бакалаври

Оновлено: 18.08.2022

Шановні вступники, нагадуємо, що в цьому році у вас є можливість вступити до університету без НМТ та ЗНО!

До 23 серпня 2022 року триває подача заяв для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр на основі повної загальної середньої освіти на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

Для вступу не потрібно складати жодних іспитів і тестів, достатньо подати заяву та мотиваційний лист щодо вступу на обрану спеціальність (обов`язково обирайте небюджетну конкурсну пропозицію).

 

Додаємо перелік спеціальностей для яких дійсна ця можливість:

Педагогічний факультет

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

016.01 Спеціальна освіта (Логопедія)

016.02 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка)

Факультет бізнесу і права

014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Факультет біології, географії і екології

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.07 Середня освіта (Географія)

091 Біологія

101 Екологія

103 Науки про Землю

106 Географія

Медичний факультет

014.06 Середня освіта (Хімія)

102 Хімія

Факультет культури і мистецтв

034 Культурологія

Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

014.04 Середня освіта (Математика)

014.08 Середня освіта (Фізика)

014.09 Середня освіта (Інформатика)

104 Фізика та астрономія

Факультет української й іноземної філології та журналістики

014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

014.021 Середня освіта (Англійська мова і література)

014.022 Середня освіта (Німецька мова і література)

014.024 Середня освіта  (Іспанська мова і література)

Факультет психології, історії та соціології

014.03 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія

231 Соціальна робота

Факультет фізичного виховання та спорту

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

 

Херсонський державний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра та магістра медичного спрямування.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс за результатами НМТ або ЗНО або за результатами індивідуальної співбесіди (квота -2) приймаються:

  • особи, які здобули повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1,2 до Правил прийому.

Для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина") на 1 курс за результатами  НМТ або ЗНО або за результатами індивідуальної співбесіди (квота -2  приймаються:

  • особи, які здобули повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1,2 до Правил прийому.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс (скорочений термін навчання) за результатами НМТ або ЗНО на бюджет або 2-3 курси за результатами НМТ або ЗНО або за результатами індивідуальної співбесіди (квота -2) на контракт приймаються:

  • особи, які  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень  фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу  за результатами фахового випробування приймаються:

  • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

Для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина"або за результатами індивідуальної співбесіди (квота -2)  виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу за результатами НМТ або ЗНО приймаються:

  • особи, які  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень  фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра з відповідної спеціальності медичного спрямування – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

 

 

Термін навчання за ступенем вищої освіти бакалавр за всіма спеціальностями (крім спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація") становить 3 роки і 10 місяців, за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" – 2 роки і 10 місяців.

Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за спеціальністю 222 "Медицина" становить 5 років і 10 місяців.

Як подати документи

Оновлено: 28.05.2022

 

Як подати документи до ХДУ?

Вступники, які складали НМТ або ЗНО, повинні зареєструвати свій електронний кабінет починаючи з 1-го липня. Зареєструвати електронний кабінет можна за посиланням.

Вступники, які складали НМТ або ЗНО подають заяву на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі з 29 липня до 18:00 23 серпня 2022 року. 
Прийом заяв осіб, які мають спеціальні права вступу відбувається особисто з 29 липня до 18:00 08 серпня 2022 року
У заяві вступники вказують: спеціальність, освітню програму, факультет, мову вступу, особисті дані. 
Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в університеті працює Консультаційний центр ХДУ