Спеціальні умови вступу

Оновлено: 28.05.2022

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

  • зарахування за співбесідою;
  • участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2.

Бакалаври

Оновлено: 30.05.2022

Херсонський державний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра та магістра медичного спрямування.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс за результатами НМТ або ЗНО приймаються:

  • особи, які здобули повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1,2 до Правил прийому.

Для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина") на 1 курс за результатами  НМТ або ЗНО приймаються:

  • особи, які здобули повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1,2 до Правил прийому.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс (скорочений термін навчання) або 2-3 курси за результатами НМТ або ЗНО приймаються:

  • особи, які  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень  фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу  за результатами фахового випробування приймаються:

  • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

Для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина") виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу за результатами НМТ або ЗНО приймаються:

  • особи, які  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень  фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра з відповідної спеціальності медичного спрямування – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 3 до Правил прийому.

 

 

Термін навчання за ступенем вищої освіти бакалавр за всіма спеціальностями (крім спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація") становить 3 роки і 10 місяців, за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" – 2 роки і 10 місяців.

Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за спеціальністю 222 "Медицина" становить 5 років і 10 місяців.

Як подати документи

Оновлено: 28.05.2022

 

Як подати документи до ХДУ?

Вступники, які складали НМТ або ЗНО, повинні зареєструвати свій електронний кабінет починаючи з 1-го липня. Зареєструвати електронний кабінет можна за посиланням.

Вступники, які складали НМТ або ЗНО подають заяву на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі з 29 липня до 18:00 23 серпня 2022 року. 
Прийом заяв осіб, які мають спеціальні права вступу відбувається особисто з 29 липня до 18:00 08 серпня 2022 року
У заяві вступники вказують: спеціальність, освітню програму, факультет, мову вступу, особисті дані. 
Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в університеті працює Консультаційний центр ХДУ