Спеціальні умови вступу

Оновлено: 06.10.2021

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за іспитами.

Проходять вступні випробування у формі співбесіди:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10–14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів:

 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. Ці особи мають право на складання вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі;
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхсоціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;
 • особи, які в 2021 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання;  
 • особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року включно;
 • громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2021 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018–2021 років  – з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Більш детально ознайомитись зі спеціальними умовами вступу можна у розділі VIII до Правил прийому на навчання до ХДУ в 2021 році.

Подача заяв в електронній формі

Оновлено: 02.07.2021

Calculator

ПредметБал
 
 

Бакалаври

Оновлено: 06.10.2021

Херсонський державний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем бакалавра та магістра медичного спрямування.

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс за результатами ЗНО приймаються:

 • особи, які здоубли повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1 до Правил прийому (який знаходиться тут).

Для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина") на 1 курс за результатами ЗНО приймаються:

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, перелік конкурсних предметів, мінімальна кількість балів для участі у конкурсі, вагові коефіцієнти визначено у додатку 1 до Правил прийому (який знаходиться тут).

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР на 1 курс (скорочений термін навчання) за результатами ЗНО і фахового випробування приймаються:

 • особи, які  здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста  – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 2 до Правил прийому (який знаходиться тут).

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР виключно за кошти фізичних осіб на 2, 3 курси на вакантні місця ліцензованого обсягу за результатами ЗНО  і фахового випробування приймаються:

 • особи, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 2 до Правил прийому (який знаходиться тут).

Для здобуття  ступеня вищої освіти БАКАЛАВР виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу  за результатами фахового випробування приймаються:

 • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра чи освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 2 до Правил прийому (який знаходиться тут).

Для здобуття ступеня вищої освіти МАГІСТР МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ (за спеціальністю 222 "Медицина") виключно за кошти фізичних осіб на 2 курс на вакантні місця ліцензованого обсягу   за результатами ЗНО і фахового випробування приймаються:

 • особи, які здобули  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного спрямування – перелік спеціальностей , за якими здійснюється прийом на навчання, вступні випробування та форма їх проведення визначено у додатку 2 до Правил прийому (який знаходиться тут).

 

 

Термін навчання за ступенем вищої освіти бакалавр за всіма спеціальностями (крім спеціальності 226 "Фармація, промислова фармація") становить 3 роки і 10 місяців, за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" – 2 роки і 10 місяців.

Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за спеціальністю 222 "Медицина" становить 5 років і 10 місяців.

Як подати документи

Оновлено: 06.10.2021

 

Як подати документи до ХДУ?

Вступники, які складали ЗНО, повинні зареєструвати свій електронний кабінет починаючи з 1-го липня. Зареєструвати електронний кабінет можна за посиланням.
Вступники, які складали ЗНО подають заяву на участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі ‑ заява) лише в електронній формі з 14го до 18:00 23 липня 2021 року. 
Прийом заяв осіб, які мають спеціальні права вступу відбувається особисто з 14 липня до 18:00 16 липня 2021 року
У заяві вступники вказують:спеціальність, освітню програму, факультет, мову вступу, особисті дані. 
Заява опрацьовується відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
Особи, які подали заяви в електронній формі та отримали рекомендацію до зарахування, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії та подати оригінали документів у ВИЗНАЧЕНІ ТЕРМІНИ. 
Оригінали документів подаються в паперовій папці на зав’язку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Оригінали документів подаються особисто вступником. 
Для допомоги у поданні електронної заяви вступникам в університеті працює Консультаційний центр ХДУ

Таблиця сертифікатів ЗНО і мінімальні бали вступу

Умови вступу на старші курси

Вартість навчання СВО БАКАЛАВР