Перелік документів

Оновлено: 17.08.2022


Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:
 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

 • реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовлятисься від прийняття реєстраційногго номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних-військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобовязаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призових дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість магістерського тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.
 • довідки встановленого зразка, що підтверджує факт навчання у ХДУ та наявність оригіналів документів про освіту, залікової книжки (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у ХДУ та мають намір вступати на другий курс ступеня бакалавра за іншою формою здобуття освіти);
 • якщо у документах різні прізвища, ім’я та по-батькові – документів підтверджуючих їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень відсутній, може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних-військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобовязаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призових дільниць);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовлятисься від прийняття реєстраційногго номера  облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган;
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • медичну довідку за формою 086-О (для вступників на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» та 014.11 «Середня освіта (Фізична культура)»);
 • якщо у документах різні прізвище, ім’я та по батькові – копії документів підтверджуючих їх зміну (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб ін.);
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • 2 конверти, картонну теку із зав’язками, картонну теку із швидкозшивачем «Справа №» (для формування особової справи вступника).

Для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі на основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь (в електронному або паперовому вигляді за формою, визначеною приймальною комісією ХДУ), вступники подають копію документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3 × 4 см (1 Мб для фотокарток в електронній формі); довідку закладу освіти про завершення здобуття повної загальної середньої освіти у разі відсутності інформації про здобутий документ про повну загальну середню освіту в ЄДЕБО, копію документа, що підтверджує право вступника на участь в індивідуальній усній співбесіді. Подання вступниками інших документів для участі в індивідуальній усній співбесіді, творчому конкурсі не є обов’язковим.