Реєстрація ЄВІ, ЄФВВ

Оновлено: 09.05.2023

Приймальною комісією Херсонського державного університету в дистанційному форматі розпочато реєстрацію для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ), яка триватиме з 08 по 31 травня.

Для реєстрації вступник  має можливість на офіційну електронну адресу приймальної комісії  , скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (розмір до 1 Мб)
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ).

У темі листа вступник обов’язково зазначає «Реєстрація ЄВІ/ЄФВВ та прізвище, ім’я, по батькові».

Звертаємо увагу, заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має зазначити населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ/ЄФВВ

Тестування можна буде пройти в тих містах України, де безпекова ситуація дозволяє створити екзаменаційні центри для проведення ЄВІ/ЄФВВ, а також у деяких містах за кордоном, де партнерські установи/організації готові підтримати проведення випробувань. 

Із переліком населених пунктів, де створюватимуть тимчасові екзаменаційні центри для проведення ЄВІ/ЄФВВ, можна ознайомитися за посиланням https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-perelikiv-naselenih-punktiv-na-teritoriyi-yakih-u-2023-roci-bude-stvoreno-punkti-provedennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-u-yakih-provodyatsya-vstupni-viprobuvannya-pid-chas-osnovnoyi-sesiyi

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють кабінет учасника вступних випробувань до магістратури https://zno.testportal.com.ua/master/login, доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Посилання на корисну інформацію про ЄВІ та ЄФВВ https://testportal.gov.ua/vstupni-do-magistratury-2023/

заява-рестрація ЄВІ, ЄФВВ.pdf (215.9 Kb)

Перелік населених пунктів 2023.pdf (755 Kb)

Магістри

Оновлено: 29.03.2023

 

Перелік спеціальностей/освітніх програм ступеня вищої освіти магістр за якими здійснюється набір у 2023 році.

Вступ за результатами ЄВІ (єдиний вступ іспит) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування) на спеціальності:
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 073 Менеджмент
 • 081 Право

Шановні вступники, пропонуємо Вам ознайомитись із затвердженими програмами ЄФВВ, що розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2023/yedine-fahove-vstupne-viprobuvannya/zatverdzheni-programi-yefvv


Вступ за результатами ЄВІ та фахового іспиту на спеціальності:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.021 Англійська мова і література
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.03 Історія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.04 Математика
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.05 Біологія та здоров'я людини
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.06 Хімія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.07 Географія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.08 Фізика
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.10 Трудове навчання та технології
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.11 Фізична культура
 • 015 Професійна освіта, спеціалізація МОН 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
 • 016 Спеціальна освіта, спеціалізація МОН 016.01 Логопедія
 •  016 Спеціальна освіта, спеціалізація МОН 016.02 Олігофренопедагогіка
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 032 Історія та археологія
 • 034 Культурологія
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.01 Українська мова та література
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)). перша-німецька
 • 091 Біологія
 • 091 Біологія (Ботаніка)
 • 101 Екологія
 • 102 Хімія
 • 103 Науки про Землю
 • 106 Географія
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація МОН 227.01 Фізична терапія 
 • 231 Соціальна робота
 • 241 Готельно-ресторанна справа 
 • 242 Туризм 
 • 262 Правоохоронна діяльність


Результати ЄВІ та фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) можуть зараховуватись при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на такі спеціальності:

 

Педагогічний факультет

 012 Дошкільна освіта

 013 Початкова освіта

 Факультет бізнесу і права

 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

 015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

 Факультет біології, географії і екології

 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)

 014.07 Середня освіта (Географія)

 103 Науки про Землю

 Медичний факультет

 014.06 Середня освіта (Хімія)

 102 Хімія

 Факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

 014.04 Середня освіта (Математика)

  014.08 Середня освіта (Фізика та астрономія)

 

 ПРИМІТКА!

Єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська на вибір вступника),  яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;

Єдине фахове вступне випробування (далі – ЄФВВ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника до здобуття ступеня магістра з відповідної спеціальності/відповідних спеціальностей, яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

 

Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 082 «Міжнародне право», 293 «Міжнародне право», напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право»;

 

Для здобуття ступеня магістра за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» здійснюється прийом на основі НРК6 за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» або за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини » (професійне спрямування Фізична реабілітація).


Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за усіма спеціальностями (крім спеціальностей 091 "Біологія (Ботаніка)" та 103 "Науки про Землю") становить 1 рік і 4 місяці. За спеціальностіями 091 "Біологія (Ботаніка)" та 103 "Науки про Землю" – 1 рік і 9 місяців.

 

Важливі дати

Оновлено: 27.03.2023

Заяви на вступ подаються в ЕЛЕКТРОННІЙ формі!

Важливі дати для вступників:

08.05.2023 – 31.05.2023 – Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ (основний період)-реєстрація в ХДУ

12.07.2023 – 14.07.2023 – Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ (додатковий період)

26.06.2023 – 18.07.2023 – Основна сесія ЄВІ та ЄФВВ (за графіком МОН)

04.08.2023 – 14.08.2023 – Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ  (за графіком МОН)

01.07.2023 – Реєстрація електронних кабінетів за посиланням

31.07.2023 – 21.08.2023 – Реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі

Фахові іспити (за окремими розкладом)

31.08.2023 – Зарахування на навчання (бюджет)

не пізніше 30.09.2023 – Зарахування на навчання (контракт)