Магістри

Оновлено: 16.08.2022

 

До уваги вступників на магістратуру!

Ви маєте право скористатись спеціальними умовами вступу, якщо ваше місце проживання зареєстроване на особливо небезпечній або тимчасово окупованій території, ви у 2022 році отримали ступінь бакалавра в ХДУ та вступаєте за своєю спеціальністю на ту ж саму форму фінансування.

Для того, щоб скористатись спеціальними умовами вступу, необхідно обов`язково подати документи для оформлення пільги.

Для цього необхідно на офіційну пошту Приймальної комісії  надіслати такі документи:

- фотокопія паспорта

- фотокопія ідентифікаційного коду

- фотокопія документа, що підтверджує реєстрацію на особливо небезпечній території (довідка номер 13 / витяг про місце реєстрації до ID картки / електронний витяг про зареєстроване місце проживання на особливо небезпечні території з порталу Дія).

У темі листа треба зазначити МАГІСТРАТУРА (Спеціальні умови вступу). У тексті листа вказати дату народження, а також серію та номер вашого документа про здобуту освіту, тобто диплома.

Якщо у вас паспорт старого зразка (книжечка), то прописка у вас там у вигляді печатки. Якщо паспорт - ID-картка, то реєстрацію місця проживання підтверджує довідка або витяг.

Якщо у дипломі та паспорті різні ПІБ, також необхідно надіслати документ про зміну ПІБ (наприклад, свідоцтво про шлюб).

Наголошуємо, що навіть якщо ви виїхали за кордон або на підконтрольну територію, але ваше місце реєстрації на небезпечній/окупованій території, то ви все одно маєте право на пільгу (наприклад, якщо прописка херсонська, але виїхали в інший регіон України або в іншу країну).

Зверніть увагу: якщо у вас вже є диплом спеціаліста/магістра, то вступ здійснюється лише на контракт. Заява для магістрів на основі спеціаліста або магістра Forma.N-1.01.3.1_M_B_M_2022.docx (25.5 Kb) та мотиваційний лист у форматі Word/

Перелік спеціальностей/освітніх програм ступеня вищої освіти магістр за якими здійснюється набір у 2022 році.

Спеціальність 081 Право  (вступ за результатами магістерського комплексного тесту (МКТ) або за результатами тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиноговступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях))


 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на основі освітнього ступеня бакалавра у формі надання рекомендації для зарахування на підставі здобуття рівня бакалавра в 2022 році з такої самої спеціальності користуються особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території та здобули ступінь бакалавра з таким самим джерелом фінансування, в разі вступу до того самого закладу вищої освіти (крім вступу за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право"). Якщо в закладі вищої освіти не здійснюється підготовки магістрів за спеціальністю, з якої отримано диплом бакалавра, то особа може подати документи на таких умовах до будь-якого тимчасово переміщеного закладу вищої освіти або закладу вищої освіти Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей.

 


Вступ за результатами магістерського тесту навчальної компетентності та фахового вспиту на спеціальності :

 • 071 Облік і оподаткування
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування


Вступ за результатами фахового іспиту при вступі на місця державного або регіонального замовлення:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.021 Англійська мова і література
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.03 Історія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.04 Математика
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.05 Біологія та здоров'я людини
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.06 Хімія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.07 Географія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.08 Фізика
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.10 Трудове навчання та технології
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.11 Фізична культура
 • 015 Професійна освіта, спеціалізація МОН 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
 • 016 Спеціальна освіта, спеціалізація МОН 016.01 Логопедія
 •  016 Спеціальна освіта, спеціалізація МОН 016.02 Олігофренопедагогіка
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 032 Історія та археологія
 • 034 Культурологія
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.01 Українська мова та література
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)). перша-німецька
 • 091 Біологія
 • 091 Біологія (Ботаніка)
 • 101 Екологія
 • 102 Хімія
 • 103 Науки про Землю
 • 106 Географія
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація МОН 227.01 Фізична терапія 
 • 231 Соціальна робота
 • 241 Готельно-ресторанна справа 
 • 242 Туризм 
 • 262 Правоохоронна діяльність

Результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) можуть зараховуватись при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

 ПРИМІТКА!

Магістерський комплексний тест – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;


* Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спецільністей 081 "Право" або 293 "Міжнародне право", напрямів 6.030401 "Парвознавство" або 6.030202 "Міжнароне право"!  

Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за усіма спеціальностями (крім спеціальностей 091 "Біологія (Ботаніка)" та 103 "Науки про Землю") становить 1 рік і 4 місяці. За спеціальностіями 091 "Біологія (Ботаніка)" та 103 "Науки про Землю" – 1 рік і 9 місяців.

 

Важливі дати

Оновлено: 28.05.2022

Заяви на вступ подаються в ЕЛЕКТРОННІЙ формі!

Важливі дати для вступників:

27.06.2022 – 18.07.2022 – Реєстрація на МТНК/МКТ

10.08.2022 – 17.08.2022 – Основна сесія МТНК та МКТ (за графіком МОН)

07.09.2022 – 10.09.2022 – Додаткова сесія МТНК та МКТ (за графіком МОН)

01.08.2022 – Реєстрація електронних кабінетів за посиланням

16.08.2022 – 15.09.2022 – Прийом заяв та документів

16.09.2022 – 19.09.2022 – Фахові іспити

25.09.2022 – Зарахування на навчання (бюджет)

не пізніше 10.10.2022 – Зарахування на навчання (контракт)