Магістри

Оновлено: 28.05.2022

Перелік спеціальностей/освітніх програм ступеня вищої освіти магістр за якими здійснюється набір у 2022 році.

Спеціальність 081 Право  (вступ за результатами магістерського комплексного тесту (МКТ) або за результатами тесту з права єдиного фахового вступного випробування з права та результати єдиноговступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років (у будь-яких комбінаціях))

Вступ за результатами магістерського тесту навчальної компетентності та фахового вспиту на спеціальності:

 • 071 Облік і оподаткування
 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 073 Менеджмент
 • 281 Публічне управління та адміністрування

 

Вступ за результатами фахового іспиту при вступі на місця державного або регіонального замовлення:

 • 012 Дошкільна освіта
 • 013 Початкова освіта
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.021 Англійська мова і література
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.03 Історія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.04 Математика
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.05 Біологія та здоров'я людини
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.06 Хімія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.07 Географія
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.08 Фізика
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.10 Трудове навчання та технології
 • 014 Середня освіта, спеціалізація МОН 014.11 Фізична культура
 • 015 Професійна освіта, спеціалізація МОН 015.37 Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології
 • 016 Спеціальна освіта, спеціалізація МОН 016.01 Логопедія
 •  016 Спеціальна освіта, спеціалізація МОН 016.02 Олігофренопедагогіка
 • 017 Фізична культура і спорт
 • 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • 024 Хореографія
 • 025 Музичне мистецтво
 • 032 Історія та археологія
 • 034 Культурологія
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.01 Українська мова та література
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)), перша-англійська
 • 035 Філологія, спеціалізація МОН 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)). перша-німецька
 • 091 Біологія
 • 091 Біологія (Ботаніка)
 • 101 Екологія
 • 102 Хімія
 • 103 Науки про Землю
 • 106 Географія
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація МОН 227.01 Фізична терапія 
 • 231 Соціальна робота
 • 241 Готельно-ресторанна справа 
 • 242 Туризм 
 • 262 Правоохоронна діяльність

Результати фахового іспиту або тільки результати розгляду мотиваційних листів (відповідно до Правил прийому) можуть зараховуватись при вступі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

 ПРИМІТКА!

Магістерський комплексний тест – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Магістерський тест навчальної компетентності – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства;


* Для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 "Право" приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спецільністей 081 "Право" або 293 "Міжнародне право", напрямів 6.030401 "Парвознавство" або 6.030202 "Міжнароне право"!  

Термін навчання за ступенем вищої освіти магістр за усіма спеціальностями (крім спеціальностей 091 "Біологія (Ботаніка)" та 103 "Науки про Землю") становить 1 рік і 4 місяці. За спеціальностіями 091 "Біологія (Ботаніка)" та 103 "Науки про Землю" – 1 рік і 9 місяців.

 

Важливі дати

Оновлено: 28.05.2022

Заяви на вступ подаються в ЕЛЕКТРОННІЙ формі!

Важливі дати для вступників:

27.06.2022 – 18.07.2022 – Реєстрація на МТНК/МКТ

10.08.2022 – 17.08.2022 – Основна сесія МТНК та МКТ (за графіком МОН)

07.09.2022 – 10.09.2022 – Додаткова сесія МТНК та МКТ (за графіком МОН)

01.08.2022 – Реєстрація електронних кабінетів за посиланням

16.08.2022 – 15.09.2022 – Прийом заяв та документів

16.09.2022 – 19.09.2022 – Фахові іспити

25.09.2022 – Зарахування на навчання (бюджет)

не пізніше 10.10.2022 – Зарахування на навчання (контракт)