Фінансова інформація

Оновлено: 08.09.2022

Фінансові звіти

2022 рік

БАЛАНС на 01 липня 2022 року.pdf (371.4 Kb)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1080).pdf (412.7 Kb)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1160).pdf (411.8 Kb)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1390).pdf (411.9 Kb)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1190).pdf (411.1 Kb)

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2022 року.pdf (376.8 Kb)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1040).pdf (418.5 Kb)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1160).pdf (424 Kb)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д) за перше півріччя 2022 року (КПК 1160).pdf (420.8 Kb)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 липня 2022 року (КПК 1040).pdf (457 Kb)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 липня 2022 року (КПК 1160 спец.).pdf (457.3 Kb)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д) на 01 липня 2022 року (КПК 1160).pdf (456.7 Kb)

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1) на 01 липня 2022 року (КПК 1210).pdf (367.2 Kb)


Баланс на 1 січня 2022р.pdf (16.1 Mb)

2021 рік

Баланс на 1 жовтня 2021р.pdf (10.5 Mb)

Баланс на 1 липня 2021р.pdf (7.5 Mb)

Баланс на 1 січня 2021р.pdf (11.4 Mb)

Фінансовий звіт за І квартал 2021р.pdf (7.4 Mb)

2020 рік

Звіт I квартал 2020р.pdf (11.6 Mb)

Звіт II квартал 2020р.pdf (10.7 Mb)

Баланс на 1 жовтня 2020р.pdf (10.5 Mb)

2019 рік

Звіт І кв. 2019 року.pdf (18.7 Mb)

Звіт ІІ кв.2019 року.pdf (14.2 Mb)

Звіт ІІІ кв.2019 року.pdf (19.4 Mb)

Звіт за 2019 рік.pdf (25.6 Mb)

2018 рік

Звіт І кв. 2018.pdf (20.2 Mb)

Звіт ІІ кв. 2018 рік.pdf (11.7 Mb)

Звіт ІІІ кв. 2018 рік.pdf (29.7 Mb)

Звіт за 2018 рік.pdf (22.9 Mb)

Благодійна допомога вересень 2018.pdf (515 Kb)

2017 рік

Звіт на І кв.2017 року.pdf (7.8 Mb)

Звіт ІІкв. 2017 року.pdf (7.2 Mb)

Звіт ІІІ кв. 2017 року.pdf (7.7 Mb)

Звіт за 2017 рік.pdf (6.7 Mb)

2016 рік

Положення про бухгалтерію ХДУ.doc (89 Kb)

2015 рік

 ІІ квартал 2015 р.

ІІІ квартал 2015 р.

2014 рік

Новий порядок оплати лікарняних

      Постанова  Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №439

  З 04.07.2015 р  Порядком   передбачено здійснювати розрахунок допомоги за всіма видами страхування  в календарних днях  ( до 04.07.2015 р.допомога по тимчасовій непрацездатності обчислюється виходячи  з кількості робочих днів, втрачених через хворобу).

             Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата ,є 12

календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку ( до 04.07.2015 розрахунковий період складав 6 календарних місяців).

             В розрахунковий період не враховуються календарні дні не відпрацьовані з поважних причин – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

             Місяці розрахункового періоду ( з першого до першого числа) не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду.

             Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місяцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці ( з першого до першого числа).

             У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку.

             Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав  у перший день роботи, середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки або посадового окладу, встановленої на день настання страхового випадку.

             Якщо за останні 12 місяців перед настанням тимчасової непрацездатності працівник заробив собі страховий стаж менше 6 місяців, сума лікарняних визначається з розрахунку на місяць не вище розміру мінімальної заробітної плати.( у 2015 році –1218 грн.)

                       

Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності

 

До 3 років                                                                 50% заробітної плати

Від 3 до 5 років                                                         60% заробітної плати

Від 5 до 8 років                                                         70% заробітної плати

Понад 8 років                                                           100% заробітної плати

 

Види соціальних стипендій та порядок їх оформлення

згідно “Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. №882.”      

 І. Соціальна стипендія  студентам  вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, а також  студентам   вищого  навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;
1) Перелік документів,  які необхідно надати для оформлення соціальної стипендії:                                                                                                                 

-         заява

-         витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, виданий службою у справах дітей;

-         копія свідоцтва про народження;

-         копія свідоцтва про смерть батьків;

-         копія рішення суду про позбавлення батьківських прав;

-         копія рішенні суду про встановлення опіки чи піклування;

-         довідка опікунської ради про встановлення опіки чи піклування;

-         довідка з попереднього місця навчання про перебування на повному державному утриманні. 

2) Процедура оформлення

1). Заяву та відповідні документи з візою декана та візою планового відділу студент надає до загального відділу;

2). Загальний відділ передає заяву та відповідні документи до планового відділу для роботи після підписання ректором заяви;

ІІ. Соціальна стипендія  студентам  вищого навчального закладу з числа осіб,  яким  згідно  із  Законом  України "Про статус і соціальний захист   громадян,   які   постраждали   внаслідок  Чорнобильської катастрофи"  гарантуються пільги під час призначення стипендії; 

1) Перелік документів,  які необхідно надати для оформлення соціальної стипендії:                                                                                                                 

-         заява                                                                                                           

-         копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, завірену  відділом кадрів університету;

-         копія свідоцтва про народження, завірену відділом кадрів університету;

-         копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (Категорія 1), завірену  відділом кадрів університету.  

2) Процедура оформлення

1). Заяву та відповідні документи з візою декана, студент надає до загального відділу;

2). Загальний відділ передає документи до бухгалтерії;

3). Бухгалтерія перевіряє відповідність документів протягом двох робочих днів.

4). Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи на розгляд стипендіальній комісії університету, тобто секретарю стипендіальної комісії ХДУ. Протягом трьох  робочих днів   стипендіальна комісія університету розглядає та затверджує наказом призначену соціальну стипендію. За наказ відповідає відділ кадрів

5).Якщо студент не має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія надає висновок та з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи до загального відділу для повернення  заяви студенту.

 ІІІ. Соціальна стипендія   студентам  вищого  навчального  закладу  з малозабезпечених  сімей  (у  разі  отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством); 
1) Перелік документів,  які необхідно надати для оформлення соціальної стипендії:                                                                                                                

-         заява                                                                                                                 

-         довідка про склад та реєстрацію сім’ї;     

-         довідка, що сім’я перебуває на обліку  в управлінні соціального захисту     населення сім’ї та праці;

-         довідка про отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченої сім’ї за 6 місяців.                                                                                                                            

 
2)Процедура оформлення

1). Заяву та відповідні документи з візою декана, студент надає до загального відділу;

2). Загальний відділ передає документи до бухгалтерії;

3). Бухгалтерія перевіряє відповідність документів протягом двох робочих днів.

4). Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи на розгляд стипендіальній комісії університету, тобто секретарю стипендіальної комісії ХДУ. Протягом трьох  робочих днів   стипендіальна комісія університету розглядає та затверджує наказом призначену соціальну стипендію. За наказ відповідає відділ кадрів

5).Якщо студент не має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія надає висновок та з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи до загального відділу для повернення  заяви студенту.

 IV. Соціальна стипендія  студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I-III групи; 
1) Перелік документів,  які необхідно надати для оформлення соціальної стипендії:                                                                                                                 

-         заява

-          копія посвідчення (Управлінням праці та соціального захисту   населення),  завірену відділом кадрів університету

 
2)Процедура оформлення

1). Заяву та відповідні документи з візою декана, студент надає до загального відділу;

2). Загальний відділ передає документи до бухгалтерії;

3). Бухгалтерія перевіряє відповідність документів протягом двох робочих днів.

4). Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи на розгляд стипендіальній комісії університету, тобто секретарю стипендіальної комісії ХДУ. Протягом трьох  робочих днів   стипендіальна комісія університету розглядає та затверджує наказом призначену соціальну стипендію. За наказ відповідає відділ кадрів

5).Якщо студент не має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія надає висновок та з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи до загального відділу для повернення  заяви студенту.

  
V.  Соціальна стипендія  студентам   вищого  навчального закладу, які мають  сім'ї  з  дітьми  і  в  яких  обоє з подружжя або одна мати (батько)  навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання; 

1) Перелік документів,  які необхідно надати для оформлення соціальної стипендії:                                                                                                                 

-         заява                                                                                                                 

-          копію свідоцтва про народження дитини, завірену відділом кадрів університету

 
2)Процедура оформлення

1). Заяву та відповідні документи з візою декана, студент надає до загального відділу;

2). Загальний відділ передає документи до бухгалтерії;

3). Бухгалтерія перевіряє відповідність документів протягом двох робочих днів.

4). Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи на розгляд стипендіальній комісії університету, тобто секретарю стипендіальної комісії ХДУ. Протягом трьох  робочих днів   стипендіальна комісія університету розглядає та затверджує наказом призначену соціальну стипендію. За наказ відповідає відділ кадрів

5).Якщо студент не має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія надає висновок та з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи до загального відділу для повернення  заяви студенту.

 VI. Соціальна стипендія студентам,  які  навчаються  за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули  або  стали  інвалідами  внаслідок  отримання травм на виробництві,  професійного захворювання під час роботи на
вугледобувних підприємствах. Студенти, які є дітьми шахтарів.

 

 1) Перелік документів,  які необхідно надати для оформлення соціальної стипендії:                                                                                                                 

-         заява

-         довідка підприємства про особистий характер роботи та умови праці (батьки які мають стаж підземної роботи не менше як 15 років);

-         копія трудової книжки батьків (одного із батьків), завірену відповідно законодавству

 
2)Процедура оформлення

1). Заяву та відповідні документи з візою декана, студент надає до загального відділу;

2). Загальний відділ передає документи до бухгалтерії;

3). Бухгалтерія перевіряє відповідність документів протягом двох робочих днів.

4). Якщо студент має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи на розгляд стипендіальній комісії університету, тобто секретарю стипендіальної комісії ХДУ. Протягом трьох  робочих днів   стипендіальна комісія університету розглядає та затверджує наказом призначену соціальну стипендію. За наказ відповідає відділ кадрів

5).Якщо студент не має право на призначення соціальної стипендії, бухгалтерія надає висновок та з візами провідного бухгалтера та головного бухгалтера передає документи до загального відділу для повернення  заяви студенту.

 VII. Студентам вищого навчального закладу, які навчалися за державним замовленням перебувають   в   академічній   відпустці   за   медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу,  в межах   коштів,   передбачених  для  виплати  стипендій,  щомісяця виплачується  допомога  у   розмірі   50   відсотків   мінімальної ординарної  (звичайної)  академічної  стипендії  відповідного типу навчального закладу.

 

   

 Інформація щодо порядку та умов нарахування соціальної стипендії дітям, батьки, яких є учасниками АТО

про нарахування соц.стипендії дітям, батьки, яких є учаником АТО.docx (1.8 Mb)