Updated: 3/16/2020

Додаток до Колективного договору № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО                  

Конференцією трудового колективу ХДУ

«15» червня 2016 р.             

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку для осіб,

які працюють та навчаються

у Херсонському державному університеті

 

Правила внутрішнього розпорядку.pdf (585.1 Kb)