2017

Оновлено: 22.04.2020

Держбюджетні науково-дослідні роботи, що виконуються в Херсонському державному університеті протягом 2017 року

1. Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів освітньої сфери в контексті єдиного європейського простору (№ державної реєстрації 0115U001127; науковий керівник – д.п.н., проф.В.Л.Федяєва);

2. Методи комп’ютерної алгебри та інерційного модулювання в системах статичного аналізу та верифікації програмного забезпечення  (№ державної реєстрації 0116U004732; науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. М.С.Львов);

3. Молекулярна філогенія, таксономія, різноманіття та охорона фіто- та ліхенобіоти Північного Причорномор’я (№ державної реєстрації 0116U004735;  науковий керівник – д.б.н., проф. О.Є.Ходосовцев);

4.Антропогенна трансформація фіторізноманіття Північного Причорномор’я: закономірності та можливості управління процесом  (№ державної реєстрації 0117U003016; науковий керівник -  д.б.н., проф. І.І.Мойсієнко).