Міжнародні проєти

Оновлено: 22.04.2020

Спільний українсько-чеський науково-дослідний проєкт

№ М/11-2019 «Використання лишайників для моніторингу глобальних змін, що впливають на природні ліси Українських Карпат» (№ державної реєстрації 0119U002485; науковий керівник проф. Ходосовцев О.Є.)