Оновлено: 20.07.2017

(Оновлюється)

Захисти дисертацій

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук,

 які відбулися в спеціалізованій вченій раді К 67.051.02

№ п/п

ПІБ

Тема

дисертаційного

дослідження

Спеціальність

Науковий керівник

Дата захисту

1

2

3

4

5

6

1.
Приймак Ольга Петрівна
Методична система вивчення табличних випадків арифметичних дій у початковій школі
13.00.02
(математика)
д.пед.н., проф.
Пасічник Ядвіга Августівна
14.05.2009
2.
Салтановська Надія Іванівна
Формування стереометричних уявлень учнів 5-8 класів у процесі навчання математики
13.00.02
(математика)
д.пед.н., проф.
Мацько Наталя Денисівна
14.05.2009
3.
Сінько Юрій Іванович
Методична система навчання студентів математичної логіки у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій
13.00.02
(математика)
д.пед.н., проф., завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету
 Співаковський Олександр Володимирович
22.10.2009
4.
Круглик Владислав Сергійович
Методична система навчання лінійної алгебри у вищих навчальних закладах з використанням інформаційних технологій
13.00.02
(математика)
д.пед.н., проф., завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету
 Співаковський Олександр Володимирович
22.10.2009
5.
Деркач Юлія Володимирівна
Методика  реалізації  міжпредметних  зв’язків математики  та  спеціальних  дисциплін  у  навчанні  студентів  економічних спеціальностей
13.00.02
(математика)
д.пед.н., проф., кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського
 Гончарова Оксана Миколаївна
30.03.2010
6.
Бібік Галина Володимирівна
Міжпредметні зв’язки математики і фізики як засіб формування ключових компетентностей учнів основної школи
13.00.02
(математика)
д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики Херсонського державного університету
 Шарко Валентина Дмитрівна
30.03.2010
7.
Сидоренко-Ніколашина Олена Леонідівна
Формування системи понять вищої математики у студентів агротехнологічних спеціальностей з використанням засобів картування знань
13.00.02 (математика)
 д.пед.н., проф., завідувач кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського
 Апатова Наталія Володимирівна
27.01.2011
8.
Чепорова Галина Євгенівна
 Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі навчання фахових дисциплін  
13.00.04
 д.пед.н., проф., кафедри економічної кібернетики Таврійського національного університету ім.В.І.Вернадського
 Гончарова Оксана Миколаївна
27.01.2011
9.
Мехед Дмитро Борисович
 Система диференційованого контролю та корекції навчальних досягнень учнів з математики в основній школі  
13.00.02 (математика)
к.пед.н.,  завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПНУ 
Глобін Олександр Ігорович
28.01.2011
10.
Борисенко Наталія Михайлівна
 Педагогічні умови формування екоцентричного світогляду майбутніх учителів початкових класів
13.00.04
 д.пед.н., проф. кафедри психології та педагогіки Київського національного університету ім.Т.Шевченка
 Плахотнік Ольга Василівна
28.01.2011
11.
Зіненко Ірина Миколаївна
Методика навчання алгебри та початків аналізу учнів гуманітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу
13.00.02 (математика)
д.пед.н., проф., ВНЗ „Кримський гуманітарний університет” м. Ялта
 Ігнатенко Микола Якович
14.10.2011
12.
Комісаренко Олена Валентинівна
 Формування математичної компетентності студентів інженерних спеціальностей агротехнологічних університетів в процесі самостійної роботи
 
13.00.02 (математика)
д.пед.н., проф. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
 Гончарова Оксана Миколаївна
14.10.2011
13.
Воропай Наталія Анатоліївна
Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 
13.00.04
д.пед.н., проф., декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету
 Петухова Любов Євгенівна
13.10.2011
14.
Шахматова Тамара Володимирівна
 «Формування ділових якостей фахівців економічного профілю у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів
13.00.04
д.пед.н., проф., проф., кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету
 Барбіна Єлизавета Сергіївна
08.12.2011
15.
Щедролосьєв Дмитро Євгенович
 Методична система навчання дискретної математики майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційних технологій
13.00.02 (математика)
д.пед.н., проф., перший проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету
 Співаковський Олександр Володимирович
09.12.2011
16.
Сніжко Микола Васильович
Методична система організації алгоритмічного тестування в процесі підготовки майбутніх вчителів математики
13.00.04
д.пед.н., проф., перший проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету
 Співаковський Олександр Володимирович
09.12.2011
17.
Сокол Ігор Васильович
 Формування професійної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі вивчення фахових дисциплін»
13.00.04
д.пед.н., проф., завідувач кафедри фізики Херсонського державного університету
 Шарко Валентина Дмитрівна
08.12.2011
18.
Гулівата Інна Олександрівна
Методика навчання учнів старшої школи побудови стереометричних фігур з використанням інформаційно-комунікаційних технологій науковий
13.00.02
д.пед.н., проф., перший проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету
 Співаковський Олександр Володимирович
06.04.12
19.
Волошинов Сергій Анатолійович
Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища
13.00.04
д.пед.н., проф., перший проректор, завідувач кафедри інформатики Херсонського державного університету
 Співаковський Олександр Володимирович
06.04.12
20.
Коткова Віра Володимирівна
Формування інформативних компетентностей майбутніх учителів початкових класів у квазіпрофесійній діяльності
13.00.04
 д.пед.н., проф., декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету
 Петухова Любов Євгенівна
07.04.12
21.
Дзядевич Юлія Володимирівна
Педагогічні умови формування професійного іміджу у студентів мистецьких спеціальностей
13.00.04
 д.пед.н., проф., проф., кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету
 Барбіна Єлизавета Сергіївна
07.04.12