Разова спеціалізована вчена рада зі спеціальності 053 Психологія для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії здобувача Круглова К.О.

Оновлено: 28.08.2022

Круглов Костянтин Олександрович

Тема дисертації: "Соціальний капітал як чинник суб’єктивного благополуччя працівників підприємства з різним груповим статусом"

Наукова керівниця: Блинова Олена Євгенівна, докторка психологічних наук, професорка, професорка кафедри психології Херсонського державного університету.

Склад спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:
Яковлева Світлана Дмитрівна, д.психол.н., професорка, професорка кафедри спеціальної освіти Херсонського державного університету.

Рецензенти:
Казібекова Вікторія Федорівна, к.психол.н., доцентка, доцентка кафедри психології Херсонського державного університету.
Тавровецька Наталія Іванівна, к.психол.н., доцентка, доцентка кафедри психології Херсонського державного університету.

Опоненти:
Завацька Наталія Євгенівна, д.психол.н., проф., завідувачка кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Пілецька Любомира Сидорівна, д.психол.н., проф., завідувачка кафедри соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Файл анотації
Завантажити анотацію

Файли дисертації
ДИСЕРТАЦІЯ Круглов К.О.
ДИСЕРТАЦІЯ Круглов К.О.
ДИСЕРТАЦІЯ Круглов К.О.

Файли рецензій
РЕЦЕНЗІЯ Казібекова В.Ф.
РЕЦЕНЗІЯ Тавровецька Н.І.

Файли відгуків опонентів
ВІДГУК опонента Завацька Н.Є.
ВІДГУК опонента Пілецька Л.С.

Дата і час захисту: 26 серпня 2022 року об 11.00 год.

 

Трансляція офіційного захисту