Position

Updated: 6/1/2020

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Херсонському державному університеті

Положення про науково-технічну раду ХДУ

Положення про спеціалізовану вчену раду (наказ МОН № 1059 від 14.09.2011)

 

Положення про відділ з питань інтелектуальної власності Херсонського державного університету

Положення про відділ по роботі з обдарованою молоддю Херсонського державного університету

 

Положення про наукове товариство студентів,аспірантів,докторантів та молодих учених ХДУ

 

Положення про надання науковим виданням грифа вченої ради ХДУ

Перелік документів для надання журналам, збірникам, вісникам, тезам, матеріалам конференцій, електронним виданням грифа затвердження вченої ради університету

Перелік документів для надання монографії грифа затвердження вченої ради університету

 

Положення про Наукові школи ХДУ

 

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ МОН № 605 від 18.04.2017)

Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади (наказ МОН від 14.12.2012 №1410)

Положення про Всеукраїнські олімпіади ХДУ

 

Положення про академічну доброчесність ХДУ

Положення про комісію з питань академічної доброчесності ХДУ

 

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників : Постанова Кабінету Міністрів України. Порядок від 21.08.2019 № 800

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ХДУ