Оголошення

Оновлено: 19.07.2022

Початок навчальних занять у змішаному форматі у 2022-2023 навчальному році для:

- 2, 3 і 4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти з 01 вересня 2022 року;

- 1 курсів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти з 03 жовтня 2022 року.

 

Контакти

Керівник відділу 

VYatsenko@ksu.ks.ua

Навчальний відділ

Оновлено: 11.07.2022

 


   За дорученням ректорату університету співробітники відділу здійснюють загальне керівництво, планування і контроль за освітнім процесом у ХДУ, надають факультетам організаційну й методичну допомогу в удосконаленні освітнього процесу, його методичного забезпечення на денній та заочній формах навчання, а також виконують інші доручення ректорату з питань, що пов’язані з організацією і проведенням освітнього процесу в ХДУ. 

Керівник відділу - Яценко Вікторія Федорівна

Співробітники відділу:

 


Горбаткова Ірина Антонівна

Провідний фахівець

Контакти: 


 Гайдай Катерина Юріївна

фахівець ІІ категорії

Контакти: 


Гладко Катерина Сергіївна

Провідний фахівець 

Контакти:


Продченко Тетяна Володимирівна

Фахівець І категорії

Контакти: 

Щербіна Наталя Миколаївна

Провідний фахівець 

Контакти: 

 

 

Мирончук Марія Олександрівна

Провідний фахівець

Контакти: 

 

Громова Олена Олександрівна

Провідний фахівець 

Контакти:

Зацаринна Вікторія Вікторівна

Провідний фахівець 

Контакти:

 

       

Документи

Оновлено: 03.09.2022

№ 789-Д Положення_про_організацію освітнього процесу_в_ХДУ .docx (174.6 Kb)

№ 592-Д Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти ХДУ .doc (112 Kb)

№ 878-Д Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в ХДУ .docx (25.7 Kb)

№ 428-Д Положення про навчальний відділ .docx (33.5 Kb)

№ 953-Д Положення про кваліфікаційну роботу .docx (89.1 Kb)

№ 337-Д Положення про проведення практики студентів ХДУ 2017.doc (109 Kb)

№ 1023-Д Порядок надання індивідуального графіка навчання, індивідуального терміну проходження практики та складання заліково-екзаменаційної сесії

 у Херсонському державному університеті.pdf (127.2 Kb)

№ 802-Д Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання контрольних заходів у ХДУ.docx (39.3 Kb)

№ 461-Д Тимчасовий порядок .docx (29.1 Kb)

Аналіз показників навантаження 2020_2021.pptx (214.8 Kb)

№ 106-Д Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у ХДУ.doc (174.5 Kb)

№ 37-Д Порядок призначення і виплати академічних стипендій студентам аспірантам та докторантам ХДУ_зі змінами.doc (1.5 Mb)

Наказ № 737-Д про порядок видачі документів про вищу освіту.docx (14.6 Mb)

№737-Д додатки_до_ Порядку_ видачі документів.pdf (10 Mb)

Порядок визнання (перезаразування) результатів навчання.pdf (382.4 Kb)

№ 533-Д  Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які здобувають вищу освіту у Херсонському державному університет.pdf (219.5 Kb)

 

 

 Зразок оформлення індивідуального навчального плану здобувача

Індивідуальний навчальний план здобувача.docx (2.4 Mb)