Відділ охорони праці

Оновлено: 08.02.2022

Відділ охорони праці  

Характеристика відділу

               Відділ охорони праці університету створений згідно із Законами України "Про охорону праці" і "Про  освіту" для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі роботи, а  також забезпечення   здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників.

              Відділ охорони праці підпорядковується безпосередньо ректору університету.  Робота відділу організована відповідно до вимог Положення про службу охорони праці, затвердженого наказом ректора університету від 09.10.2019 № 820-Д.

                Основні завдання відділу:

               - опрацювання ефективної системи управління охороною праці і забезпечення   здорових   і   безпечних  умов  навчально-виховного процесу в університеті та сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожного працівника. Забезпечення фахової підтримки рішень ректора університету з цих питань;

               - організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів, запобігання нещасним випадкам та травматизму, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров'ю працівників і учасників навчально-виховного процесу;

               - вивчення та сприяння впровадженню у навчально-виховній процес досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників і учасників навчально-виховного процесу;

               - контроль за дотриманням працівниками і учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці, що діють в університеті;

               -  інформування та надання роз'яснень працівникам і учасникам навчально-виховного процесу університету з питань охорони праці.

 

               Спеціалісти відділу охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці, пожежної безпеки мають право:

               - видавати керівникам структурних підрозділів університету обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

               - вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

               - зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

               - подавати ректору університету подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

               Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише ректор університету.

               Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації університету.

 

Законодавство про охорону праці

            Законодавство про охорону праці складається з:

Основні нормативно-правові акти університету з питань охорони праці

Контакти

Відділ охорони праці

Начальник відділу:  

Моргунов Євген Олександрович

 

Інженер:

Іжевська Валентина Леонідівна

 

Інженер
з організації пожежної безпеки:
 

Зяя Вадим Петрович

 

Фахівець

Іванова Юлія Сергіївна

Графік роботи:

з понеділка по четвер з 8:30 до 17:15

п’ятниця з 8:30 до 16:00

Обідня перерва з 12:00 до 12:30

Email: