Company methodological support of the educational process of KSU

Updated: 9/9/2021

Довідник користувача ЄКТС.pdf (1 Mb)

Методичні рекомендації Розроблення освітніх програм.pdf (13.4 Mb)

Рашкевич Ю.Розроблення освітніх стандартів та освітніх програм.pdf (1.2 Mb)

Внутрішня система забезпечення якості освіти.doc (126 Kb)

Положення про організацію самостійної роботи студентів.doc (67.5 Kb)

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни.doc (88 Kb)

Положення яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором.doc (62.5 Kb)

Положення про науково-методичну раду.doc (46 Kb)

Положення про іменні стипендії.docx (14.8 Kb)

Положення про організацію освітнього процесу.doc (278.5 Kb)

Положення про загальноуніверситетську кафедру.docx (19 Kb)

Положення про випускову кафедру.doc (45.5 Kb)

Положення про академічну мобільність.docx (26.4 Kb)

Положення про створення та організацію роботи ДЕК.docx (24.3 Kb)

Положення про дипломну роботу (дипломний проект).doc (256.5 Kb)

№ 218-Д Положення про порядок оцінювання знань студентів.doc (172 Kb)