Організація методичного забезпечення освітнього процесу ХДУ

Оновлено: 11.11.2021

Актуальна тематика наукових досліджень (курсових і кваліфікаційних робіт) здобувачів вищої освіти, що визначена з метою забезпечення потреб структурних підрозділів університету

Актуальна тематика.docx (33 Kb)

Положення про курсову роботу (проєкт) в Херсонському державному університеті (наказ від 02.04.2021 № 405-Д) 

Положення про курсову роботу (проєкт).docx (4.9 Mb)

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) (наказ ХДУ від 09.10.2020 №953-Д)

Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт) 09.10.2020.pdf (582.4 Kb)

Положення про додаткові умови щодо навчання осіб, які вступили на другий (магістерський) рівень вищої освіти на спеціальність 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) до Херсонського державного університету (наказ від 06.10.2020 № 928-Д)

Положення про додаткові умови.docx (238.3 Kb)

Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті (наказ від 02.09.2020 №789-Д)

Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ (вересень 2020).docx (244.8 Kb)

Про введення в дію рішення вченої ради ХДУ від 26.04.2021 про внесення змін і доповнень в Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/ навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у Херсонсьнському державному університеті (наказ від 29.04.2021 № 528-Д)

Зміни і доповнення в Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент- навч. ....pdf (556.2 Kb)

Наказ від 12.05.2020 р. №421-Д "Про введення в дію Положення Херсонського державного університету про силабус навчальної дисципліни/ освітньої компоненти"

Наказ № 421-Д.docx (1.1 Mb)

Положення Херсонського державного університету про силабус навчальної дисципліни/освітньої компоненти (наказ від 12.05.2020 №421-Д)

Положення про Силабус.pdf (923.6 Kb)

Порядок створення та застосування індивідуального плану здобувача вищої освіти Херсонського державного університету (наказ від 26.05.2020 №466-Д)

Порядок створення індивідуального плану.pdf (533.6 Kb)

Порядок Херсонського державного університету про визнання результатів навчанння, здобутих у неформальній та інформальній освіті (наказ 04.03.2020 від №247-Д )

Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної освіти.docx (26.5 Kb)

Структура силабусу освітньої компоненти (наказ від 04.03.2020 №250-Д)

Структура силабусу.docx (16.4 Kb)

 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Херсонському державному університеті (наказ від 28.12.2019

№1143-Д)

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в ХДУ (зміни грудень 2019).docx (24.5 Kb)

Положення про навчально-методичний відділ Херсонського державного університету (наказ від 01.11.2020 №879-Д)

 Положення про навчально-методичний відділ ХДУ 2019.doc (84.5 Kb)

Положення про науково-методичну раду Херсонського державного університету (наказ від18.06.2020 №563-Д)

Положення про науково-методичну раду ХДУ (зі змінами червень 2020).docx (25.4 Kb)

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри Херсонського державного університету (наказ від № 01.11.2019 № 889-Д)

 Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри ХДУ 2019.doc (90.5 Kb)

 Положення про факультет Херсонського державного університету (наказ від 01.11.2019 №886-Д)

Положення про факультет ХДУ 2019.doc (61.5 Kb)

 Довідник користувача ЄКТС.pdf (1 Mb)

Методичні рекомендації Розроблення освітніх програм.pdf (13.4 Mb)

Рашкевич Ю.Розроблення освітніх стандартів та освітніх програм.pdf (1.2 Mb)

Внутрішня система забезпечення якості освіти Херсонського державного університету (наказ від 06.12.2017 №831-Д)

Внутрішня система забезпечення якості освіти.doc (126 Kb)

Положення про організацію самостійної роботи студентів у Херсонському державному університеті (наказ від 02.07.2016 № 428-Д)

Положення про організацію самостійної роботи студентів з датами.doc (73 Kb)

Положення про дистанційне навчання в Херсонському державному університеті (наказ ХДУ від 14.02.2014 №140-Д)

Положення про дистанційне навчання в ХДУ.doc (60.5 Kb)

Розпорядження від 26.11. 2009 №292 "Про методичні поради щодо форм самостійної роботи студентів та їх методичного забезпечення"

 Методичні поради щодо форм сам роб студ та їх метод забезпеч.doc (80 Kb)