Хто має право на соціальну стипендію?

Оновлено: 20.03.2023

Соціальні категорії, які мають право на отримання соціальної стипендії:

 1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти(курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
 2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки;
 4. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
 5. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій;
 6. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 7. Діти загиблих , померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
 9. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей;
 10. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – III групи;
 11. Студенти із малозабезпечених сімей;
 12. Особи з інвалідністю внаслідок війни;
 13. Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Зверніть увагу, отримувати соціальну стипендію мають право тільки ті студенти, які не отримують академічну стипендію, навчаються на денній формі навчання та за рахунок держбюджету. Діти-сироти мають право і на соціальну, і на академічну стипендії одночасно.

Що необхідно для отримання соціальної стипендії?

Оновлено: 20.03.2023

Для отримання соціальної стипендії студенти звертаються з двома заявами:
1. на отримання соціальної стипендії; 2. з номером банківської картки для для виплат.

Заява 1 на отримання соціальної стипендії.docx (13.6 Kb)

Заява 2 з номером банк. картки для виплат.docx (11.9 Kb)


До заяви додаються копії документів. 


Перелік документів для призначення соціальної стипендії студентам пільгових категорій денної форми навчання за державним замовленням 

1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення вищого навчального закладу, а також студенти(курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1, 2 сторінка та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, Або витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • копія свідоцтва про смерть батьків (або одного з них) та / або копія рішення суду про позбавлення батьківських прав (обох батьків або одного з них).

Примітка: Цій категорії студентів поряд з соціальною стипендією також може виплачуватися академічна стипендія (у разі її призначення згідно рейтінгу).

2. Особи, які мають право на отримання соціальної стипендії як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи та вкладки.

Примітка: До цієї категорії студентів відносяться особи, зазначені у статтях 20-22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

3. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше як три роки:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи.

4. Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка з гірничого підприємства про стаж підземної роботи;
 • акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за ф. Н-1 (для батьків - інвалідів);
 • копія довідки МСЕК (для батьків-інвалідів);
 • копія про смерть батька (матері).

5. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, Або копію довідки про безпосередню участь особи в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

6. Діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності та учасниками бойових дій (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • копія посвідчення учасника бойових дій;
 • копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України  Або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.  

7.  Діти загиблих , померлих (тих, що пропали безвісти) учасників Революції Гідності, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни абоЗахисників і Захісниць України (до закінчення навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду(довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія свідоцтва про смерть батька (матері);
 • копія довідки або посвідчення встановленого зразка члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
 • документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим);
 • копія довідки МСЕК (для померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва).

8. Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

9. Особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія розпорядження Кабінету Міністрів України про призначення соціальної стипендії Верховної Ради України.

10. Діти-інваліди та особи з інвалідністю I – III групи:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія медичного висновку про дитину – інваліда віком до 18 років, або копія довідки МСЕК (на період дії довідки);
 • копія пенсійного посвідчення (у разі наявності).

11. Студенти із малозабезпечених сімей:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про призначення сім’ї допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на період дії довідки, довідка як правило видається на 6 місяців).

12. Особи з інвалідністю внаслідок війни:

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

13. Діти осіб з інвалідністю внаслідок війни (до закінчення дітьми навчання у вищому навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років):

 • заява, завізована деканом факультету;
 • копія паспорта (1,2 сторінки та реєстрація);
 • копія ідентифікаційного коду (довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія студентського квитка;
 • довідка органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус інваліда війни;
 • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

 

Контакти

Соціальні стипендії

Питання щодо соціальної стипендії Ви можете задати нашим фахівцям на корпоративну пошту: 


Ільницька Інна Анатоліївна

Email:

Лемещук Світлана Володимирівна

Email:

Новий Кількість відвідувань