Історична довідка

Оновлено: 06.09.2022

Наукова бібліотека Херсонського державного університету – одна з найстаріших та найбільших вишівських книгозбірень Херсонщини. Ровесниця університету, бібліотека стала невід’ємною частиною його історії. Від бібліотеки Юріївського учительского інституту (декілька сотен книг) до сучасного інформаційного центру пройдено нелегкий, але значний і цікавий шлях. За цей період роботу бібліотеки очолювали А.Білич, К. Білостоцька, Алла Шаганян, Юлия Кузнєцова, Лариса Корж.


Книги із фонду рідкісних та цінних видань

Зібрано унікальний за складом багатогалузевий бібліотечний фонд, що налічує більше півмільйона документів українською, англійською, болгарською, іспанською, італійською, німецькою, польською, російською, турецькою, французькою мовами. До складу фонду входять наукова, науково-методична, навчальна, художня література, періодичні видання як на традиційних, так і на електронних носіях. 63% від загального фонду становить наукова література. Постійно зростає кількість наукових робіт учених університету, дисертаційний фонд. За останнє десятиріччя якісні зміни відбулися в основному книжковому фонді, що поповнився творами українських істориків, діячів культури, педагогів, зокрема М. Грушевського, Д. Яворницького, М. Драгоманова, С. Русової та ін. З’явилася значна кількість книг з українського народознавства, оновився фонд художньої літератури творами раніше заборонених або забутих письменників.

Перлиною бібліотеки є фонд рідкісних та цінних видань. У 2011 р. з метою забезпечення зберігання та раціонального використання проведено повноцінну роботу з виявлення цінних документів в основному книгосховищі та в інших


Видання Наукової бібліотеки університету

підрозділах бібліотеки. Науковою організацією фонду займалась Марина Сюзьова, довідково-бібліографічний апарат

створювали Людмила Воїнова, Валентина Коваль. За сприяння професора Олександра Ходосовцева, колишнього ректора університету, та декана факультету технологій та сфери обслуговування Володимира Чепка у 2012 р. виділено та обладнано меблями приміщення для фонду рідкісних та цінних видань, у якому зберігається більше 4 тисяч документів XIX–XX ст. (1826-1946 рр.), зокрема «Критика чистого разума» І. Канта (1902 р.), «Солнце» К. Юнга (1898 р.), «Физиологическая психология» Т. Цигена (1909 р.), «Всеобщая психология с физиогномикой» І. Сикорского (1912 р.), прижиттеві видання О. Блока (1916 р.), К. Бальмонта (1912 р.), М. Чернявського (1920 р.) та інші наукові та художні видання українською, російською, англійською, французькою та німецькою мовами.

Фонди Наукової бібліотеки постійно поповнюються виданнями Національного інституту стратегічних досліджень, наукових установ НАПН України, Українського наукового інституту Гарвардського університету. Велику частину поповнення фондів бібліотеки становлять дарунки від вищих навчальних закладів України, благодійних фондів, викладачів університету, студентів. Завдяки проєкту Британської Ради «Бібліотека тисячоліття» (The Millennium library), що є частиною довготермінової програми встановлення партнерських зв’язків у світовому масштабі, бібліотека одержала 250 томів світової класики англійською мовою.

 
Студенти університету у читальній залі

За сприяння доктора Якуба Форста-Баттаглія, директора Австрійського культурного форуму в Києві, у дар бібліотеці передано 140 томів літератури німецькою мовою з різних галузей знань. 

Як коштовний подарунок зберігаємо книги з особистого зібрання, рукописи – спадок доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника культури України, заслуженого діяча мистецтв України, талановитого режисера, колишнього ректора университету Олега Мішукова, який довгі роки очолював Бібліотечну раду университету. До фонду бібліотеки також була передана особиста бібліотека сім’ї Назарових, випускників нашого університету – більш ніж 500 книг. 

З нагоди 100 річчя університету особисту колекцію книг подарував бібліотеці народний художник України, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну Володимир Чуприна. Серед дарунків є цінні видання з мистецтва, альбоми кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя.

Кропітку, відповідальну роботу з комплектування й організації збереження фонду ведуть завідувачі відділами Тетяна Чмара та Олена Петрощук.

Загальна площа бібліотеки становить 1555,5м2. До послуг читачів 3 абонементи та комп’ютеризовані читальні зали загальною кількістю місць для читачів – 360. Щороку всі структурні підрозділи бібліотеки обслуговують близько 35 тис. користувачів. Високу якість обслуговування забезпечують в. о. завідувача відділу Алла Коваль, бібліотекарі Алла Арустамова, Наталія Глуцька, Анжела Гнатова, Любов Карпяк, Ольга Лісна, Олена Михайлова, Світлана Рудченко, Наталія Русанова, Ольга Тельненко, Віра Ямова.

 
Видача комплектів навчальної літератури першокурсникам

Наукова бібліотека працює в режимі нових інформаційних технологій з 2002 р., має вільний доступ до мережі Інтернет. Бібліотечна web-сторінка, яку з перших днів веде Інна Марченко, містить інформацію про бібліотеку, її діяльність та послуги, власні бази даних, включає ілюстративний ряд, що забезпечує віртуальне відображення динамічного життя бібліотеки: світлини найбільш цікавих елементів виставок, масових заходів тощо. Система внутрішніх і зовнішніх поскликань, забезпечує користувачам навігацію ресурсами Інтернет.

Першою електронною базою даних бібліотеки став електронний каталог elibrary.kspu.edu, розроблений за програмою фахівців університету. Станом на січень 2019 р. база даних охоплює 121421 бібліографічних записів документів, що в повному обсязі відображає фонд бібліотеки. Поповнюють та редагують каталог завідувач сектору каталогізування Ірина Маркович та бібліотекар І категорії Наталія Кондаурова.

У 2012 р. тоді професор Олександр Співаковський вручив спеціальний подарунок – ноутбук, що став своєрідним поштовхом до інноваційних проєктів. Цього ж року було комп’ютеризовано інформаційно-бібліографічний відділ, відділ обслуговування, збільшено кількість комп’ютерів у відділі комплектування та наукового оброблення документів, у читальних залах, що розширило функції та послуги бібліотеки.

Започаткована нова форма експонування документів – віртуальна виставка розширила можливості інформування користувачів у режимі онлайн та стала основою для створення нової бази даних.


Заслужені нагороди:
В. Коваль, Н. Арустамова, Л. Вознюк

У 2013 р. запроваджено нову послугу «Віртуальна довідка», за допомогою якої користувачі мають змогу отримувати професійну бібліографічну довідку онлайн.

Готовність Наукової бібліотеки докласти внесок у підвищення рейтингу університету зумовила ініціювання низки інноваційних проєктів. Особливою стала роль бібліотеки в підтримці філософії відкритого доступу в університеті. Робота над створенням відкритого архіву університету eKhSUIR почалась у 2012 р. Освоювали цей проєкт Вікторія Штуріна, Оксана Блінова, Сусанна Каспарова, Тетяна Гаврилюк. У 2014 р. електронний архів-репозитарій університету eKhSUIR зареєстровано в міжнародних реєстрах відкритого доступу OPEN DOAR та ROAR. Сьогодні репозитарій дає змогу зробити наукові праці наших співробітників максимально доступними світовому науковому товариству. Репозитарій постійно розвивається, відкриваються нові розділи, поповнюється банк даних. Досягнення науковців університету представлено більш ніж у 7437 документах, кількість переглядів станом на січень 2019 р. становить понад 268799 у різних країнах світу (Канада, США, Німеччина, Японія, Франція, Швейцарія, Італія, Китай тощо). Відповідно до світового рейтингу RANKING WEB OF REPOSITORIES від Webometrics репозитарій університету займає 34 місце серед більше 300 вищих навчальних закладів України, за критерієм Size посідає 27, Visibility – 42, Files Rich – 44, за критерієм Scholar – 32. Херсонський державний університет – єдиний виш м. Херсона,


Веб-сторінка електронного архіву відкритого доступу eKhSUIR

репозитарій якого знаходиться в цьому рейтингу.

Наукова інформаційно-бібліографічна робота є одним з найважливіших напрямів діяльності бібліотеки. Від того, наскільки ефективно вона організована, залежить успішне розв’язання головного завдання бібліотеки університету – науково-інформаційне забезпечення освітнього процесу. 

Фахівці бібліотеки не тільки здійснюють інформаційну підтримку головних завдань вишу, але й ведуть самостійну роботу в галузі книгознавства та бібліотекознавства. Ураховуючи інформаційний попит читачів, створюється власна бібліографічна продукція. У рамках наукової теми бібліотеки «Сучасні підходи до інформаційно-бібліотечного забезпечення наукових досліджень у вищих навчальних закладах України в контексті європейського освітнього простору» здійснюється підготовка науково-допоміжних видань, тематичних, поточних, бібліографічних, рекомендаційних покажчиків, методичних рекомендацій та практичних посібників, інформаційно-аналітичних оглядів. За останні роки підготовлено до друку 15 таких видань, видано – 8. Ведеться інформаційний супровід науково-дослідних тем. Вільне оперування широким спектром інформаційних джерел незалежно від формату, виконання довідок ускладненого характеру забезпечує провідний бібліограф Рима Харчевнікова. За рік бібліографи надають близько 1000 консультацій з визначення індексів УДК до наукових робіт.

Наукова бібліотека бере активну участь у формуванні національних реферативних ресурсів. Створюється база даних для інформаційного проєкту «Україніка наукова» та Українського реферативного журналу «Джерело». Першим кроком у цьому напрямі став спільний проєкт з Державною науковою педагогічною бібліотекою ім. В. Сухомлинського з реферування збірника наукових праць «Педагогічні науки». На сьогодні за ініціативою Наукової бібліотеки укладено угоди про інформаційну співпрацю між університетом та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. До бази даних надається реферативна інформація про такі фахові періодичні видання ХДУ: «Чорноморський ботанічний журнал», наукові вісники


Науково-практичний семінар для членів
методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Херсона

ХДУ: «Економічні науки», «Лінгвістика», «Психологічні науки», «Юридичні науки» та збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті». Здійснює роботу з реферування завідувач сектору інформаційного обслуговування Ольга Лаврик.

Змінюються форми бібліотечної діяльності, постійно розширюються межі бібліотечного простору, модифікується традиційна аналітична функція бібліотеки. З 2012 р. ведеться моніторинг періодичних видань, що входять до наукометричних баз даних, укладаються списки наукових журналів, інформація висвітлюється на веб-сторінці бібліотеки.

У квітні 2017 р. розпочався спільний проєкт Наукової бібліотеки та кафедри інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики, за допомогою якого в науковців університету є можливість отримувати сервісну послугу щодо аналітики публікацій. Зокрема, за допомогою послуги уможливлює відстежувати публікаційну активність університету за показниками наукометричних баз даних Scopus, Google Scholar. Збір та вивчення інформації щодо публікаційної активності вчених


Дні поезії у читальній залі №5 (соціально-гуманітарних наук)

уможливлює проєктування стратегії розвитку науки в університеті.

На підставі рішення вченої ради університету з 2015 р. бібліотека є науковою. 

Протягом кількох десятиліть фахівці бібліотеки формують інформаційну культуру користувача. У рамках курсу «Основи бібліотечно-бібліографічних знань», що викладають для студентів усіх спеціальностей і форм навчання, розглядається систематизована сукупність

бібліографічних знань, умінь, навичок, що забезпечує здійснення індивідуальної інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення потреб в інформації. Основна мета курсу – навчити читачів орієнтуватися в потоці інформації, оволодіти алгоритмом пошуку.  

 Через систему культурно-просвітницької роботи бібліотека реалізує свою гуманістичну місію. Вікова історія просвітницьких традицій, духовні скарби фондів зумовили роль бібліотеки у вихованні студентської молоді. Тематичні заходи, літературно-музичні зустрічі, усні журнали, презентації нових надходжень, книжкові перегляди та виставки, завдяки творчому підходу організатора цієї роботи заступника директора Лариси Вознюк, що всебічно розкривають фонди бібліотеки, завжди збирають однодумців та ґрунтуються на постійному взаємозв’язку з читачем.

Нателла Арустамова, Валдіс Мазуліс, Олег Веретенников, Вента Коцере,
Василь Стратонов, Оксана Лаврікова, Сергій Омельчук

На сучасному етапі набувають значення міжнародні проєкти. У травні 2017 р. Наукова бібліотека в рамках святкування 100-ї річниці університету, Днів Європи та Днів науки ініціювала тематичну зустріч «Херсон – Латвія: культурно-історичні зв’язки». Основною метою візиту латвійської делегації в складі почесного консула Латвійської Республіки в Одесі Олега Веретеннікова, директора Академічної бібліотеки Латвійського університету Венти Коцере з колегами було започаткування тісної співпраці Наукової бібліотеки Херсонського державного університету з бібліотекою Латвійського університету. За результатами зустрічі підписано угоду про співпрацю між Херсонським та Латвійським університетами. Підписання угоди між двома вишами європейських держав, творча та тепла атмосфера зустрічі дає надію на розвиток спільних культурних і наукових проєктів.

Наукова бібліотека веде активну роботу в царині бібліотечної справи. Директор бібліотеки є членом Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Як методичний центр бібліотек ВНЗ м. Херсона бібліотека університету розвиває партнерські взаємозв’язки з бібліотеками – членами об’єднання, забезпечує інформаційну та методичну підтримку впровадження інноваційних підходів у бібліотечну практику. Саме завдяки компетентності провідного методиста Ольги Козлової на високому рівні проводяться науково-практичні семінари, консультації з питань організації роботи в бібліотеках ВНЗ.

Фахівці бібліотеки завжди беруть активну участь у роботі наукових конференцій провідних бібліотек України. Наукова бібліотека – активний член Української бібліотечної асоціації, директор Нателла Арустамова – член правління Херсонського обласного бібліотечного товариства.

У березні 2019 року за сприяння Олександра Співаковського, народного депутата Верховної ради України (VIII скликання), нині ректора університету, в результаті реорганізації приміщень Наукової бібліотеки відкрито сучасний простір - конференц та коворкінг зали на 42 робочих місця кожний, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА – швидкісний Wi-Fi сучасний інтерактивний простір (інтерактивна дошка, проектори, телевізор) скайп, можливість прямого ефіру, клімат-контроль, КОВОРКІНГ-ЗАЛА – сучасний дизайн, швидкісний Wi-Fi, зручний в експлуатації телевізор з можливостями підключення додаткових пристроїв, фото-зона, клімат-контроль та можливість користування всіма інформаційними послугами Наукової бібліотеки. Це ідеальні платформи для генерації ідей і можливостей. Наукова бібліотека організовує та допомагає організовувати в цьому просторі семінари, вебінари, лекції, тренінги, майстер-класи, творчі та літературні вечори, зустрічі з партнерами та інші заходи.

Сучасна бібліотека нашого закладу переживає процес трансформації. Модернізація системи вищої освіти в країні та розвиток інформаційних технологій зумовили зростання ролі бібліотеки як основної ланки інформаційно-технологічної інфраструктури науки. Колективом Наукової бібліотеки докладено багато зусиль, щоб в умовах інформатизації суспільства не тільки не втратити своїх позицій, а й стати провідним науково-інформаційним центром університету.


Колектив Наукової бібліотеки Херсонського державного університету