Оновлено: 08.03.2021

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями.

Відповідно до "Положення про порядок і умови обрання освітніх компонент/ навчальних дисциплін за вибором здобувачами вищої освіти у Херсонському державному університеті" (наказ від 04.06.2020 №511-Д), яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у ХДУ, ви маєте право обрати дисципліну вибіркового компоненту ОП "Право"

Інструкція для обрання вибіркових компонент освітніх програм 

Інструкція для експертів вибіркових компонент освітніх програм 

Обрати дисципліни вільного вибору Ви можете за посиланням дати це посилання http://ksuonline.kspu.edu/course/view.php?id=2624

Оновлено: 19.02.2021

Презентації дисциплін вільного вибору


ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  ЗДОБУВАЧІВ 2 КУРСУ СВО БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО 13-221 ГРУПИ

Оновлено: 19.02.2021

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ 3 КУРСУ СВО БАКАЛАВР СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО 13-321 ГРУПИ