Оновлено: 02.05.2023

Кафедри

Оновлено: 12.04.2023

Оновлено: 07.04.2023

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Оновлено: 02.05.2023

Оновлено: 13.09.2023

Декан факультету

Оновлено: 06.04.2023

Соловйов
Андрій Ігорьович,
декан факультету
бізнесу і права
доктор економічних наук,
професор
Email:

Звіт декана факультету