Юридична клініка

Оновлено: 16.03.2020

        

Громадська благодійна юридична консультація розпочала свою діяльність при Херсонському державному університету у вересні 1999 року.

На даний момент Юридична клініка ХДУ є структурним підрозділом історико-юридичного факультету Херсонського державного університету і створена як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів спеціальності «Право» та «Правоохоронна діяльність», інтегрована у навчальний процес і здійснює роботу на основі чинного законодавства України, Статуту ХДУ та Положення про Юридичну клініку ХДУ.

Основою функціонування юридичної клініки є поєднання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних оплатити послуги юриста та студентів, зацікавлених в отриманні практичних знань, які сприяють у майбутньому їх працевлаштуванню.

Очолює Юридичну клініку ХДУ старший викладач кафедри галузевого права Херсонського державного університету Алябов Юрій Васильович, який має значний стаж професійної діяльності та науково-педагогічної роботи.

Юридична клініка Херсонського державного університету розташована за адресою:

Херсонський державний університет 73000,

м. Херсон, вул. Університетська, 4 (6-й корпус ХДУ).

(зупинка «Університет», проїзд маршрутними таксі № 38, 43, 5, 47, 49, 34, 43 )

Прийом відвідувачів ведеться за наступним графіком:

З понеділка по п’ятницю з 13:00 до 17:00 год.

В святкові, вихідні дні, періоди сесій та канікул клініка не працює. Консультування в інший час може здійснюватися за рішенням керівника клінік

Мета та завдання юридичної клініки Херсонського державного університету

Метою юридичної клініки є:

• підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;

• забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;

• формування правової культури громадян;

• підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

• розширення співробітництва ХДУ з іншими вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями;

• впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

   

2. Основні завдання юридичної клініки:

• надання студентам юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;

• створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

• надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

• проведення заходів з правової освіти населення;

• забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

• створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

3.Відповідно до мети та завдань юридичної клініки, для її повного та ефективного функціонування керівництво кафедри права та юридичної клініки, організовує й забезпечує:

• надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з галузей кримінального, цивільного, сімейного, житлового, трудового права та права соціального забезпечення, відповідно до чинного законодавства України;

• проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

• підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

• співпрацю з представниками державних і недержавних органів та організацій;

• проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

• проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування;

• співробітництво з іншими юридичними клініками вищих навчальних закладів України та за межами держави.

Порядок надання послуг:

Послуги надаються безоплатно шляхом надання усних та письмових консультацій студентами – консультантами під керівництвом викладачів кафедр юридичного факультету ХДУ :

• особам з інвалідністю;

• учасникам і дітям війни;

• пенсіонерам;

• неповнолітнім;

• студентській молоді;

• багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

• іншим соціально – вразливим категоріям населення, які не мають можливості отримати платні юридичні послуги.

Консультування здійснюється у письмовій чи усній формі у час, зручний для студента та відвідувача. Перед наданням остаточної відповіді на запит, студент обов’язково погоджує її зміст із викладачем-фахівцем у відповідній галузі права.

ЮК презентация.ppt (3.7 Mb)

    

   

 

ОГОЛОШЕННЯ

Оновлено: 14.03.2021

Шановні громадяни, користувачі послуг з безоплатної правової допомоги   !!!

На період карантину Юридична клініка Херсонського державного університету здійснює роботу з надання послуг з безоплатної правової допомоги в змішаному режимі.

В разі потреби отримати консультацію з правових питань або допомогу в оформленні окремих правових документів звертайтесь, будь ласка,   

            кожного дня   з  13.30 до 17.30     до приміщення Юридичної клініки ХДУ (навчальний корпус №6

            до керівника ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ   АЛЯБОВА  ЮРІЯ  ВАСИЛЬОВИЧА

або дистанційно:

за адресою електронної пошти -             

або   за номером телефону                                +38 095 - 812-87-70