Дисципліни кафедри

Оновлено: 03.12.2019

№ п/п

Назва навчальних дисциплін (2019-2020 н.р.)

Спеціальність

Курс

Денна форма навчання ( І семестр)

 1

Інформаційні технології. Комп`ютерні правові системи

 Право

1

 2

Судові та правоохоронні органи України

Право

2

 3

Цивільне та сімейне право

Право

2

 4

Кримінальне право

Право

2

 5

Основи наукових досліджень (в т.ч. виконання курсової роботи)

Право, Міжнародне право Середня освіта (Історія) історія та археологія

2

 6

Порівняльне цивільне право та процес

Міжнародне право

2

 7

Цивільне та сімейне право

Право

3

 8

Кримінальне право

Право

3

Аграрне та екологічне право

Право

3

 10

Кримінологія. Конфліктологія та соціально-психологічна деформація

Право

3

 11

Житлове та земельне право

Право

3

 12

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародне право

3

 13

Порівняльне кримінальне право та процес

Міжнародне право

3

 14

Господарський процес

Право

3

 15

Кримінальний процес

Право

4

 16

Цивільний процес

Право

4

 17

Кримінально-виконавче право

Право

4

 18

Правова статистика

Право

4

 19

Основи адвокатської діяльності

Право

4

20 

Основи криміналістики

Д/В

 

21

Основи цивільного права та цивільного процесу                 

Середня освіта (Історія)

4

 22

Юридична конфліктологія              

Право

1

 23

Кримінально-процесуальні документи

Право

1

 24

 Актуальні проблеми кримінального процесу

Право

1

 25

Актуальні проблеми кримінального права

Право

1

 26

Проблеми розслідування окремих видів злочинів

Право

1

 27

Актуальні проблеми  застосування кримінального права та процесу  

Правоохоронна діяльність

1

 28

Криміналістична теорія пізнавальної діяльності

Право

2

 29

Актуальні проблеми кримінально-правової політики

Право

2

 30

Методика та методологія кримінально-процесуальних досліджень

Право

3

 31

Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі

Право

3

 32

Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики в Україні

Право

4

Заочна форма навчання  ( І семестр) 

 1

Інформаційні технології. Комп`ютерні правові системи

 Право

1

 2

Судові та правоохоронні органи України

Право

2

 3

Цивільне та сімейне право

Право

2

 4

Кримінальне право

Право

2

 5

Основи наукових досліджень (в т.ч. виконання курсової роботи)

Право, Міжнародне право Середня освіта (Історія) історія та археологія

2

 6

Порівняльне цивільне право та процес

Міжнародне право

2

 7

Цивільне та сімейне право

Право

3

 8

Кримінальне право

Право

3

 9

Аграрне та екологічне право

Право

3

 10

Кримінологія. Конфліктологія та соціально-психологічна деформація

Право

3

 11

Житлове та земельне право

Право

3

 12

Господарський процес

Право

3

 13

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародне право

3

 14

Порівняльне кримінальне право та процес

Міжнародне право

3

 15

Кримінальний процес

Право

4

 16

Криміналістика

Право

4

 17

Цивільний процес

Право

4

 18

Кримінально-виконавче право

Право

4

 19

Правова статистика

Право

4

 20

Основи адвокатської діяльності

Право

4

 21

Судові експертизи           

Право

1

 22

 Актуальні проблеми кримінального процесу

Право

1

 23

Кримінально-процесуальні документи

Право

1

 24

Актуальні проблеми кримінального права

Право

1

25 

Актуальні проблеми  застосування кримінального права та процесу  

Правоохоронна діяльність

1

 26

Юридична конфліктологія

Право

 27

Проблеми адвокатської діяльності

Право

 28

Актуальні проблеми теорії криміналістики

Право

 29

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

Правоохоронна діяльність

 30

Регіональна кримінологія

Правоохоронна діяльність

Семестр ІІ

№ п/п

Назва навчальних дисциплін (2019-2020 н.р.)

Спеціальність

Курс

Денна форма навчання (ІІ семестр)

 1

Основи педагогіки та психології юридичної роботи    

 Право

1

 2

Захист та дотримання прав людини в професійній діяльності         

Право

1

 3

Проблеми адвокатської діяльності

Право

1

 4

Цивільне та сімейне право

Право

2

 5

Кримінальне право

Право

2

 6

Порівняльне цивільне право та процес

Міжнародне право

2

 7

Порівняльне кримінальне право та процес

Міжнародне право

2

 8

Міжнародне екологічне право

Міжнародне право

2

 9

Міжнародний нотаріат та порівняльна адвокатура

Міжнародне право

3

 10

Цивільне та сімейне право

Право

3

 11

Кримінальне право

Право

3

 12

Кримінальний процес

Право

3

 13

Цивільний процес

Право

3

 14

Аграрне та екологічне право

Право

3

 15

Житлове та земельне право

Право

3

 16

Кримінологія. Конфліктологія та соціально-психологічна деформація

Право

3

17 

Криміналістика

Право

4

 18

Міжнародно-правові стандарти у кримінальному процесі

Право

2

 19

Методика та методологія кримінально-процесуальних досліджень

Право

3

20 

Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики в Україні

Право

3

 21

Природоохоронне законодавство та екологічне право

Екологія

3

 22

Актуальні проблеми теорії криміналістики                 

Право

1

 23

Судові експертизи      

Право

1

 24

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції        

Правоохоронна діяльність

1

 25

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності

Правоохоронна діяльність

1

26 

Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень 

Правоохоронна діяльність

1

Заочна форма навчання  ( ІІ семестр) 

 1

Основи педагогіки та психології юридичної роботи    

Право

1

 2

Цивільне та сімейне право

Право

2

 3

Кримінальне право

Право

2

 4

Порівняльне цивільне право та процес

Міжнародне право

2

 5

Порівняльне кримінальне право та процес

Міжнародне право

2

 6

Міжнародне екологічне право

Міжнародне право

2

 7

Цивільне та сімейне право

Право

3

 8

Кримінальне право

Право

3

 9

Кримінальний процес

Право

3

 10

Цивільний процес

Право

3

 11

Аграрне та екологічне право

Право

3

 12

Житлове та земельне право

Право

3

 13

Кримінологія. Конфліктологія та соціально-психологічна деформація

Право

3

 14

Міжнародний нотаріат та порівняльна адвокатура

Міжнародне право

3

 15

Криміналістика

Право

4

 16

Міжнародне співробітництво у сфері правоохоронної діяльності

Правоохоронна діяльність

1

 17

Криміналістичні засоби та методи розкриття і розслідування кримінальних правопорушень    

Правоохоронна діяльність

1

 18

Антикорупційна політика

Право

1

 19

Проблеми розслідування окремих видів злочинів

Право

1

 20

Судові експертизи           

Право

1