Наукова школа «Теорія та практика кримінального процесу та криміналістики»

Оновлено: 15.11.2021

 

Керівник школи:

 

Стратонов Василь Миколайович

доктор юридичних наук; професор;
професор кафедри національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності;
дійсний член Національної академії вищої освіти України;
заслужений юрист України.
Мета- вивчення та розвиток проблем, які виникають в окремих галузях права

Положення

Наказ про створення

Наукова діяльність 

 

Склад працівників:

1.     Стратонов Василь Миколайович доктор юридичних наук, професор, Херсонський державний університет,  кафедра галузевого права професор

2.     Алябов Юрій Васильович старший викладач кафедри галузевого права Херсонського державного університету.

3.     Беницька Аліса Херсонський державний універс, аспірант.

4.     Василяка Дмитро Констянтинович  кандидат юридичних нау Херсонський окружний Адміністративний суд. Суддя.

5.     Захарченко Оксана Валентинівна кандидат юридичних наук доцент Харківський національний університет внутрішніх справ, факультет №1, кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства доцент кафедри.

6.     Ігнатенко Володимир Васильович кандидат юридичних наук Центрально-український державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, факультет історії та права,  кафедра галузевого права та правоохоронної діяльності старший викладач кафедри

7.     Коваленко Ігор Петрович кандидат юридичних наук Голопристанська місцева прокуратура. Прокурор

8.     Луценко Алла Анатоліївна доктор юридичних наук, доцент Чорноморський Національний університет ім. Петра Могили.  Доцент.

9.     Проценко Микола Вікторович кандидат юридичних наук, доцент Херсонський державний Університет, кафедра галузевого права.  Доцент.

10.     Прудська Яна Сергіївна СБУ Автономної республіки Крим, кафедра галузевого права.  Аспірант

11.     Савельєва Ірина Валеріївна Херсонський факультет ОДУВС старший викладач. Кафедра галузевого права.  Аспірант

12.      Сімонцева Людмила Олександрівна Херсонський державний аграрно-економічний університет. ХДУ кафедра галузевого права, аспірант

13.     Крайнікова Олена Вікторівна Кандидат юридичних наук Херсонська обласна прокуратура. Прокурор.

14.     Чесакова Мирослава Сергіївна Кандидат юридичних наук. МАУП, доцент кафедри. Адвокат.

Тематика:

Реалізація Конституційних прав людини потребує постійного дослідження, особливої уваги при цьому потребує кримінальне процесуальне законодавство та криміналістика, як наука яка розробляє нові засоби і методи розкриття та розслідування злочинів. Тому в основу роботи наукової школи враховуючи зазначене і покладено основні завдання направлені на сприяння практикам здійснювати кримінально-процесуальне провадження якісно, швидко і об’єктивно встановлювати істину по справі забезпечуючи дотримання Конституційних прав особи. Напрями науково-дослідної діяльності школи забезпечення Конституційних прав  урегулювання прав та обов’язків суб’єктів кримінально-процесуальних відносин; забезпечення безпеки учасників та сторін кримінального процесу; регламентація роботи органів прокуратури щодо підтримання (не підтримання) державного обвинувачення в суді; забезпечення розшуку і конфіскації майна яке здобуто злочинним шляхом та знаходиться за межами України;  розслідування злочинів «минулих років»; ідентифікація особи та формування мовленнєвого портрету особи в процесі розслідування злочинів; подолання протидії в процесі розкриття та розслідування злочинів; робота з «термінами» та «оціночними поняттями» як основою тлумачення закону; вдосконалення здійснення судочинства.

Наукові досягнення школи  

1. Інформація про захист  докторських (кандидатських) дисертацій  членами наукової школи із  зазначенням ПІП, шифру спеціальності, назви дослідження.

Савельєва Ірина Валеріївна 2021 доктор філософії права захист відбувся 26 липня 2021 в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Сімонцева Людмила Олександрівна  2021 кандидат юридичних наук захист відбувся у Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України  8 квітня 2021 року


Коваль Алла Анатоліївна захистила докторську дисертацію за темою «ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ» спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий консультант Стратонов В.М.)

Коваленко Ігор Петрович захистив кандидатську дисертацію за темою «ЗАЯВНИК ЯК СУБ`ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН» 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий керівник Стратонов В.М.)

Чесакова Мирослава Сергіївна захистила кандидатську дисертацію за темою «Криміналістичне забезпечення подолання протидії розслідуванню злочинів» 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий керівник Стратонов В.М.)

Гончарова Олена  Вікторівна захистила кандидатську дисертацію за темою  «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВІДМОВИ ВІД ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ» 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (науковий керівник Стратонов В.М.)

 

2 Участь у грантах, спільних  міжнародних проектах, наукових  програмах.

5-9 жовтня 2020 року відбулася  ІІ Осіння школа права «Міжнародне  право: генезис та сучасність».

ІІ Осіння школа права «Міжнародне право: генезис та сучасність» – це інтенсивний тижневий тренінговий курс для студентів юристів, студентів спеціальності «Міжнародні відносини» та студентів-істориків, присвячений питанням становлення, розвитку, сучасного стану та перспективам розвитку міжнародних відносин, ролі України у системі міжнародних відносин.

Метою ІІ Освітньої школи права є – поглибити знання з актуальних проблем міжнародних відносин та сформувати навики аналізу міжнародних відносин у студентів шляхом спілкування з практикуючими спеціалістами в сфері міжнародного права та міжнародних відносин, міжнародного співробітництва в сфері правозастосовної діяльності в форматі лекцій, майстер-класів, тренінгів, практичних занять, зустрічей-бесід, екскурсій тощо.

 

3. Наявність творчих  зв’язків із колегами з інших  університетів, академічних інститутів  НАН України, закордонних університетів  і дослідницьких інститутів у  формі спільних наукових досліджень, публікацій тощо.

Школа співпрацює з наступними  ЗВО:

 Харківський національний університет внутрішніх справ;

 Національна академія внутрішніх справ України;

 Центрально-український  державний педагогічний університет  ім. В.Винниченка;

 Класичний приватний  університет (м. Запоріжжя);

 Європейський університет (м.Братислава);

 Університет Короля  Данила (м.Івано-Франківськ).

Науковці із зарубіжних університетів, залучених до співпраці з школою

ПІП науковця

Заклад / установа, яку представляє, країна, посада

Конкретні результати співпраці (проведення майстер-класів, лекцій, консультування тощо)

1

Pawan Dutt

Researcher Tallinn Law School, PhD

Онлайн-лекція «Artificial Intelligence and international Intellectual Property Law» в межах проведення ІІ Осінньої школи права

«Міжнародне право: генезис та сучасність» (5-9 жовтня 2020 р.)

2

Jurij Popovič

Греко-католицький теологічний факультет

Пряшевського університету в м. Пряшеві (Словаччина)

ICDr. PhD

Онлайн-лекція

«Договір Словацької Республіки з Ватиканом» в межах проведення ІІ Осінньої школи права

«Міжнародне право: генезис та сучасність» (5-9 жовтня 2020 р.)

3

Gintaras Jasaitis

Prosecutor at Department for Investigation

of Organized Crime and Corruption

Prosecutor General’s Office of the Republic of Lithuania

Онлайн-лекція «Прокуратура Литви, Прокуратура ЄС, міжнародні відносини» в межах проведення ІІ Осінньої школи права

«Міжнародне право: генезис та сучасність» (5-9 жовтня 2020 р.)


ЗАКОНОПРОЕКТНА РОБОТА НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Стратонов В.М. здійснював керівництво  науковими темами «Проблеми  правового регулювання молодіжної політики в Україні» 0114U005544 (закрита у 2017 р.)

Керівник наукової теми «Теорія і практика реформування галузевого законодавства» 0118U006817 до теперішнього часу.

У межах розроблення даної теми в 2019 році сумісно з аспірантами Коваленко І.В., Чесаковою М.С., Гончаровою О.В. було подано до Верховної ради України три законопроекти, зокрема: для вдосконаленні правової регламентації процесуального становища заявника подано до ВР України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання процесуального становища заявника у кримінальному провадженні» який прийнятий до розгляду Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України (№04-18/12-1054 від 11.06.2019); зміни до КПК України; Закону України «Про прокуратуру» та Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; Концепція подолання протидії розслідуванню злочинів та внесення доповнень та змін до КК України та КПК України (листи Комітету з правоохоронної діяльності 04-27/ 11 -423 від 16.10. 2019 року та 04-27/11-523 від 27 10.2019

Спільно з Савельєвою І. В. у 2020 році подано проекти внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88): 1.частину 9 статті  228 КПК України. До Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 28, ст.232): Включити статтю 51 Види судових експертиз. Законопроекти прийняті до розгляду та використання у законотворчій діяльності (лист Апарату Верховної Ради 04-27/12-2020/191829 від 30.10.2020)

 ЗА ІНІЦІАТИВИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ТА ЇЇ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗОВАНО ТА ПРОВЕДЕНО КОНФЕРЕНЦІЇ РІЗНОГО РІВНЯ

Сумісно з південно-регіональним центром Національної академії правових наук провели більше 10 науково практичних конференцій як міжнародного так і всеукраїнського рівня, зокрема:

«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України». Всеукраїнська науково-практична конференція. Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 8–9 грудня 2017 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 136 с.

«Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку». Всеукраїнська науково-практична конференція. Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 9–10 лютого 2018 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 124 с. ISBN 978-966-916-459-9

«Реформування правової системи України під впливом євро-інтеграційних процесів». Третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція. Реформування правової системи України під впливом євро-інтеграційних процесів: матеріали третьої всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Херсон, 16–17 березня 2018 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 208 с. ISBN 978-966-916-510-7.

«Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу». Міжнародної науково-практичної конференції. Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 1–2 червня 2018 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 140 с. ISBN 978-966-916-571-8.

«Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні». Всеукраїнська науково-практична конференція. Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 5–6 жовтня 2018 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 116 с. ISBN 978-966-916-633-3.

«Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів». Четверта всеукраїнської науково-практичної конференції. Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів: матеріали Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 березня 2019 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 220 с.Контакти

Оновлено: 04.11.2021

Адреса: м. Херсон, вул. Університетська 27

Телефони:

Електронна адреса: ,

                                     Stratonov @ksu.ks.ua

Новини

Оновлено: 15.11.2021

Фото/Медія галерея