Новий Модуль Документ

Оновлено: 21.10.2021

 

1 рік навчання

2 рік навчання

3 рік навчання

4 рік навчання

Силабус освітньої компоненти

ОК 1. Іноземна мова

Силабус освітньої компоненти

ОК 3. Сучасні освітні техноголії та наукова дипломатія

 

 Силабус освітньої компоненти 

ОК 7. Міжнародна практика захисту прав людини

Силабус освітньої компоненти

ОК 2. Історія та філософія науки

     

Силабус освітньої компоненти

ОК 3. Сучасні освітні техноголії та наукова дипломатія

     

Силабус освітньої компоненти

ОК 4. Сучасні  концепції та доктрини сучасного права

     

Силабус освітньої компоненти

ОК 5. Методика та методологія кримінально-процесуальних досліджень

     

Програма

ОК 6. Аспірантська практика

     

Вибіркові дисципліни, які викладаються у 2021 р.

ВК 1. Методика роботи з науковим текстом 
ВК 2. Наукові семінари або науково-дослідний
практикум з кримінально-процесуального
права
   Вибіркові компоненти освітньої програми "Правознавство" 2021 р.

ВК 1.

1.1. Методика роботи з науковим
текстом/

1.2. Аналіз даних в проєктній
діяльності

ВК 3.

3.1.Наукові семінари або науково-
дослідний практикум з кримінального права/

3.2 Наукові семінари або науково-дослідний
практикум з кримінально-процесуального

права/

3.3. Наукові семінари або науково-
дослідний практикум з адміністративного

права

ВК 2.

2.1.Ділова англомовна комунікація./
2.2 Академічне письмо

ВК 4.

4.1 Процесуальні проблеми експертного
забезпечення правосуддя у кримінальному
провадженні/

4.2. Сучасний стан та перспективи
розвитку криміналістики/

4.3 Актуальні
проблеми кримінального права