Оновлено: 24.02.2021

Кафедра галузевого права - це базовий структурний підрозділ історико-юридичного факультету Херсонського державного університету, створений наказом ректора Херсонського державного університету № 474-Д від 7 липня 2005 року на підставі рішення Вченої ради Херсонського державного університету (протокол № 12 від 30.06.2005 року).

 Довідкова інформація про кафедру

Кафедра галузевого права була створена у 2005 р.

Засновником кафедри став к.ю.н., доц. Стратонов В.М.

 

За час функціонування кафедри у її складі працювали наступні НПП:

д.ю.н.,проф. Стратонов Василь Миколайович (завідувач кафедри 2005-2011 рр., декан юридичного факультету 2011-2015 рр., ректор ХДУ 2015-2017 рр.)

д.ю.н., проф. Саінчин Олександр Сергійович (завідувач кафедри з 2015 р.- по теперішній час)

д.ю.н., доц. Сотула Олександр Сергійович

д.ю.н., доц. Шкута Олег Олегович

д.ю.н., ст.науковий співробітник Іваніщук Андрій Анатолійович

д.ю.н., проф. Бевзенко Володимир Михайлович

д.ю.н., доц. Коровайко Олександр Іванович

д.п.н., проф. Шерман Михайло Ісаакович

к.ю.н., доцент кафедри Гавловська Аліна Олександрівна (заступник завідуючого кафедри з 2011 р. по теперішній час)

к.ю.н., доц. Проценко Микола Вікторович

к.ю.н., доц. Риженко Ірина Миколаївна

к.ю.н., доц. Новіков Микола Михайлович

к.ю.н., доц. Василяка Олеся Констянтинівна

к.ю.н. Літвін Валерій Валеріойвич

к.ю.н., доц. Борідько Олена Анатоліївна

к.ю.н., доц. Маковій Віктор Петрович

к.ю.н., доц. Спіжова Марія Олегівна

к.ю.н., доцент кафедри Балонь Андрій Богданович

к.ф.н., доц. Самарін Андрій Миколайович

ст.викл. Алябов Юрій Васильович

ст.викл. Сімонцева Людмила Олександрівна 

викладач Дмитренко Наталя Андріївна

викладач Савельєва Ірина Валеріївна

викладач Корчагіна Анастасія Миколаївна

асистент Звєрєва Юлія Геннадіївна

Було ліцензовано та акредитовано наступні рівні вищої освіти:

Освітньо-професійна програма «Право» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Право»

Освітньо-професійна програма «Право» підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти – доктор філософії PhD – спеціальності

Кафедрою галузевого права виконуються ініціативні теми: Проблеми правового регулювання молодіжної політики в Україні (0114U005544, рік закінчення 2018) та «Теорія та практика реформування галузевого законодавства» (0118U006817)

 

На кафедрі успішно діють:

Наукова школа проф. Стратонова В.М. «Теорія та практика кримінального процесу та криміналістики» (Наказ ректора ХДУ від 02.02.2017 № 69-Д)

Студентська наукова проблемна група «Актуальні проблеми кримінального законодавства України».

Науковий керівник: ст.вик. Алябов Ю.В.

Юридична клініка ХДУ  Керівник - ст.викл. Алябов Ю.В.

 

Фахові видання кафедри

У період з 2012 року по 2019 рр. кафедра галузевого права модерувала роботу наступних фахових видань кафедри:

-          Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» – це юридичний збірник наукових праць, заснований у 2012 р. (Свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ: КВ № 19746-9546 р). 

-          Науковий журнал «Судова та слідча практика в Україні» – це журнал юридичного спрямування, заснований у 2016 р. (Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 21992-11892Р від 31 березня 2016 р.)

 

Кафедра галузевого права постійно організовує та проводить наукові заходи різних рівнів та форм: міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, правничі школи, організовує участь студентів у наукових конкурсах, олімпіадах, дебатах, змаганнях, здійснює керівництво аспірантами тощо. НПП кафедри публікують наукові здобутки у фахових виданнях, приймають участь у роботі різних наукових заходів, публікують посібники, підручники, монографії тощо.

 

На кафедрі успішно захисти дисертації на здобуття доктора юридичних наук Стратонов В.М., Сотула О.С., Іванищук А.А., Шкута О.О., дисертації на здобуття кандидата юридичних наук: НПП – Гавловська А.О., Літвін В.В., аспіранти – Гончарова О., Серебрянський П., Коваленко І., Чемерис І.

 

Окрім освітньої діяльності кафедра здійснює інформаційну, профорієнтаційну, волонтерську роботу, сприяє розвитку Soft Skills у здобувачів. Активно співпрацює з випускниками, роботодавцями та стейхолдерами. Більш детальну інформацію розміщено за відповідними розділами веб-сторінки кафедри.