Новий Модуль Документ

Оновлено: 24.03.2020

 

Вступ до спеціальності Бізнес-економіка.

Регіональна економіка 

Національні моделі економічних систем.

Міжнародні економічна діяльність України.

Інституціональна економіка.

Розміщення продуктивних сил 

Моделі глобальної економіки 

Міжнародні економічні відносини 3 курс ФЕМ: Завдання

Міжнародні економічні відносини 3 курс ІЮФ: ЗавдвнняПідручник.pdf 

Економіко-математичні методи і моделі у світогосподарських процесах: Завдання

Світова економіка: Завдання

Теорія міжнародних відносин: Завдання. лекція

Соціальна відповідальність: Завдання

Право:ЗавданняТема 1,  Тема 2.

Теорія грошей: ЗавданняЛекція1_ Лекція2

Теорія міжнародної економіки, група 172м:  Завдання 

Теорія господарства: Завдання 

Валютні операції

Риторика

Поведінкова економіка

Міжнародна економічна діяльність 

Фінанси, гроші, кредит

Професійна етика в бізнес-адмініструванні

Менеджмент і адміністрування. Управління персоналом.

Питання підсумкового контролю знань з Регіональної економіки