Оновлено: 09.07.2020

Економічний аналіз. Економічна статистика. Економіка та бізнес. Електронна комерція. Етика міжнародного бізнесу. Валютні операції. Банківська справа. Господарське законодавство зарубіжних країн. Діловий етикет. Економіка сталого розвитку.  Фондовий ринок. Конкурентноспроможність. Міжнародні відносини та світова політика. Міжнародні ринки ресурсів. Мікроаналіз. Мікрооцінювання. Облік і фінансова звітність. Теорії міжнародної економіки.Транснаціональні корпорації. Стратегічне управління.Управління проектами. Інституціональна економіка. Макроекономічне оцінювання. Митна справа. Митне регулювання. Міжнародна інвестиціна діяльність. Міжнародний банківський бізнес. Міжнародний страховий бізнес. Міжнародні контракти та договірне право. Міжнародні організації. Основи публічного виступу. Правові основи підприємницької діяльності. Практична риторика. Статистика зовньоекономічної діяльності. Стратегія бізнесу та ціноутворення.  Сучасні економічні системи. Управління інвестиційними проектами. Управлінська економіка.